Study Abroad

What are the advantages of studying abroad?


HHUYNHTAM

HHUYNHTAM (19)

HHUYNHTAM
I speak:
English, Vietnamese
I learn:
English
Busuu berries :
6250

I necer studying aboard

roosch

roosch

roosch
I speak:
English, German, French, Portuguese
I learn:
English, Spanish, French, Italian, Portuguese, Russian
Busuu berries :
215029

 

 

 

I  have never studyed abroad.

 

or

I have never thought about studying abroad.

Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc học tập ở nước ngoài.

Helen Geng

Helen Geng (24)

Helen Geng
I speak:
English, Chinese
I learn:
English, Spanish, German, French, Italian, Portuguese
Busuu berries :
16259

or

I have never thought of studying abroad.

 

roosch

roosch

roosch
I speak:
English, German, French, Portuguese
I learn:
English, Spanish, French, Italian, Portuguese, Russian
Busuu berries :
215029

Good luck with your English studies,

chúc may mắn với việc học tiếng Anh của bạn!

Helen Geng

Helen Geng (24)

Helen Geng
I speak:
English, Chinese
I learn:
English, Spanish, German, French, Italian, Portuguese
Busuu berries :
16259

I have never been studying abroad.

!!