Gerardo Belmonte
I speak:
Spanish
I learn:
Chinese
Country:
Occupation:
I am a student
Relationship status:
Single

Friends

 • dazevedoc
  dazevedoc

  dazevedoc (28)

  dazevedoc
  I speak:
  English, Portuguese
  I learn:
  English, Spanish, German, French, Italian
  Busuu berries :
  27943
 • katy-10
  katy-10

  katy-10 (28)

  katy-10
  I speak:
  Spanish, German, Portuguese
  I learn:
  Spanish, German
  Busuu berries :
  8564
 • Romain R
  Romain R

  Romain R (29)

  Romain R
  I speak:
  English, French
  I learn:
  English, Spanish, Chinese
  Busuu berries :
  16919
 • zengjianyong
  zengjianyong

  zengjianyong (33)

  zengjianyong
  I speak:
  Chinese
  I learn:
  Spanish
  Busuu berries :
  1031
 • Andrés Wang
  Andrés Wang

  Andrés Wang (23)

  Andrés Wang
  I speak:
  English, Chinese
  I learn:
  Spanish
  Busuu berries :
  3422
 • Fei.L
  Fei.L

  Fei.L (35)

  Fei.L
  I speak:
  English, German, Chinese
  I learn:
  Spanish, Italian
  Busuu berries :
  21845
 • Marcin1999
  Marcin1999

  Marcin1999

  Marcin1999
  I speak:
  Polish
  I learn:
  Spanish
  Busuu berries :
  779
 • valentina jiang
  valentina jiang

  valentina jiang

  valentina jiang
  I speak:
  Chinese
  I learn:
  English, Spanish, German
  Busuu berries :
  7120
 • selinajiajia
  selinajiajia

  selinajiajia

  selinajiajia
  I speak:
  English, Spanish, French, Chinese, Vietnamese
  I learn:
  English, Spanish, German, French, Italian, Portuguese, Russian, Polish, Turkish, Arabic, Japanese, Chinese
  Busuu berries :
  37534
 • Helen Geng
  Helen Geng

  Helen Geng (24)

  Helen Geng
  I speak:
  English, Chinese
  I learn:
  English, Spanish, German, French, Italian, Portuguese
  Busuu berries :
  16367
 • miz-ro
  miz-ro

  miz-ro

  miz-ro
  I speak:
  Spanish
  I learn:
  Chinese
  Busuu berries :
  2245
 • jerry-88
  jerry-88

  jerry-88

  jerry-88
  I speak:
  Chinese
  I learn:
  English
  Busuu berries :
  10735
 • 王娴
  王娴

  王娴 (28)

  王娴
  I speak:
  English, Chinese
  I learn:
  German
  Busuu berries :
  13654
 • Silverlan
  Silverlan

  Silverlan (24)

  Silverlan
  I speak:
  Portuguese
  I learn:
  Spanish
  Busuu berries :
  3005
 • Murilo Oliveira
  Murilo Oliveira

  Murilo Oliveira (26)

  Murilo Oliveira
  I speak:
  Portuguese
  I learn:
  English, Spanish, French
  Busuu berries :
  1408
 • 古城的棕猫
  古城的棕猫

  古城的棕猫 (27)

  古城的棕猫
  I speak:
  Chinese
  I learn:
  English, German, French, Japanese
  Busuu berries :
  3210

Groups(5)

Wanna Learn Chinese ★☆★☆★彡

Chinese. 5156 members

Español & 中文

Chinese. 49 members

We Love Pandas

Chinese. 31 members

*中文交流群*(Chinese exchange group)

Chinese. 133 members

中俄友谊

Chinese. 121 members

View all

About me

我的汉语不太流利,但会努力学习。

busuu.com language garden of Gerardo Belmonte

You need to upgrade your Flash Player.

Exercises

Gerardo Belmonte

Gerardo Belmonte (27)

Gerardo Belmonte
I speak:
Spanish
I learn:
Chinese
Busuu berries :
2734

我知道水果对身体非常好、但是我不喜欢吃很多水果。如果你吃很多水果、你就催肥很快。水果很甜、它有很多糖里。我每天不吃水果、但是我常常吃一点儿水果。我的最喜爱的水果是草莓、猕猴桃与菠萝。我爱吃很酸的水果、它们很好吃。我也喜欢吃梨、桃

6 comment(s)
Gerardo Belmonte

Gerardo Belmonte (27)

Gerardo Belmonte
I speak:
Spanish
I learn:
Chinese
Busuu berries :
2734

大家好!今天我来说关于我的国家。西班牙地理有很多山。西班牙是一座山在海洋中。我的国家有一个洋,两个海和五条河很长。三条河也是葡萄牙的。我们也有十二个岛很大。西班亚海滩非常漂亮啊!其他欧洲的国家没有海滩。每个夏天很多欧洲人来西班牙

2 comment(s)
Gerardo Belmonte

Gerardo Belmonte (27)

Gerardo Belmonte
I speak:
Spanish
I learn:
Chinese
Busuu berries :
2734

今天我要去邮局。在这张地图,我家是红的和邮局是绿的。第一我向前直走。以后我转右和转左。以后我又转右和转左。最后我转左和我可以看邮局在右面的街角。

4 comment(s)
Gerardo Belmonte

Gerardo Belmonte (27)

Gerardo Belmonte
I speak:
Spanish
I learn:
Chinese
Busuu berries :
2734

我住在西班牙瓦伦西亚市。马德里和巴塞罗那比瓦论西亚大很多。瓦伦西亚在海旁边、就在这里很多海滩。瓦论西亚有两千年的历史、然后你能看很多历史建筑。瓦论西亚也有现代建筑。 它们都很漂亮。

5 comment(s)
Gerardo Belmonte

Gerardo Belmonte (27)

Gerardo Belmonte
I speak:
Spanish
I learn:
Chinese
Busuu berries :
2734

我到欧洲法国旅行过。我到丹麦和荷兰没旅行过。

3 comment(s)
View all

Become a fan!