•●♥ஐ✿Nadejda_68ஐ♥●•
I speak:
Russian
I learn:
French, Turkish
Country:
Occupation:
I work
Relationship status:
Prefer not to say

Friends

 • piccolofrancese
  piccolofrancese

  piccolofrancese (44)

  piccolofrancese
  I speak:
  English, Spanish, French
  I learn:
  Italian
  Busuu berries :
  6
  Online
    
 • charlesbaudelaire
  charlesbaudelaire

  charlesbaudelaire

  charlesbaudelaire
  I speak:
  French
  I learn:
  Spanish, German, Italian, Portuguese, Russian, Arabic, Japanese
  Busuu berries :
  149958
  Busy
    
 • metehan145334
  metehan145334

  metehan145334

  metehan145334
  I speak:
  Turkish
  I learn:
  English, Spanish, Russian
  Busuu berries :
  66226
 • Jean-Marc
  Jean-Marc

  Jean-Marc (53)

  Jean-Marc
  I speak:
  French
  I learn:
  German, Russian
  Busuu berries :
  313
 • Orxan Məmmədov
  Orxan Məmmədov

  Orxan Məmmədov (27)

  Orxan Məmmədov
  I speak:
  Turkish, Azerbaijani
  I learn:
  English, German, French, Italian, Russian, Japanese
  Busuu berries :
  3563
 • Onzebut
  Onzebut

  Onzebut (56)

  Onzebut
  I speak:
  English, German, French
  I learn:
  Spanish, German, Italian, Russian
  Busuu berries :
  114515
 • jacques p
  jacques p

  jacques p (68)

  jacques p
  I speak:
  French, Dutch
  I learn:
  English, Spanish, German
  Busuu berries :
  53488
 • m.anthr
  m.anthr

  m.anthr (33)

  m.anthr
  I speak:
  English, Spanish, Italian
  I learn:
  Spanish, French, Portuguese
  Busuu berries :
  101
 • Farid Cool One
  Farid Cool One

  Farid Cool One (31)

  Farid Cool One
  I speak:
  English, French
  I learn:
  Spanish, German, Italian, Russian
  Busuu berries :
  3937
 • dandr2012
  dandr2012

  dandr2012 (55)

  dandr2012
  I speak:
  French
  I learn:
  Russian
  Busuu berries :
  20607
 • erdem_88
  erdem_88

  erdem_88 (26)

  erdem_88
  I speak:
  Turkish
  I learn:
  English, Spanish, German, French, Italian, Portuguese, Russian, Polish
  Busuu berries :
  1051
 • anadolumusic
  anadolumusic

  anadolumusic

  anadolumusic
  I speak:
  Turkish
  I learn:
  English
  Busuu berries :
  167
 • Kashtanca
  Kashtanca

  Kashtanca (40)

  Kashtanca
  I speak:
  Russian
  I learn:
  French
  Busuu berries :
  2955
 • gülhan35
  gülhan35

  gülhan35

  gülhan35
  I speak:
  Turkish
  I learn:
  English
  Busuu berries :
  125
 • Massimo1000
  Massimo1000

  Massimo1000

  Massimo1000
  I speak:
  Italian
  I learn:
  Russian
  Busuu berries :
  12252
 • airsou
  airsou

  airsou (24)

  airsou
  I speak:
  French, Arabic
  I learn:
  English
  Busuu berries :
  2016

busuu.com language garden of •●♥ஐ✿Nadejda_68ஐ♥●•

You need to upgrade your Flash Player.

Exercises

•●♥ஐ✿Nadejda_68ஐ♥●•

•●♥ஐ✿Nadejda_68ஐ♥●• (46)

•●♥ஐ✿Nadejda_68ஐ♥●•
I speak:
Russian
I learn:
French, Turkish
Busuu berries :
11244

J'ai acheté une jupe bleu-marine et un pull vert, ils ont bonne-marché. Je n'ai porté jamais des cravates.

2 comment(s)
•●♥ஐ✿Nadejda_68ஐ♥●•

•●♥ஐ✿Nadejda_68ஐ♥●• (46)

•●♥ஐ✿Nadejda_68ஐ♥●•
I speak:
Russian
I learn:
French, Turkish
Busuu berries :
11244

Je suis caméléon, je suis caméléon, eh bien, parlerai qui avec moi.

3 comment(s)
•●♥ஐ✿Nadejda_68ஐ♥●•

•●♥ஐ✿Nadejda_68ஐ♥●• (46)

•●♥ஐ✿Nadejda_68ஐ♥●•
I speak:
Russian
I learn:
French, Turkish
Busuu berries :
11244

L'oeil est rouge, s'est reposé bien avec les amis.

2 comment(s)
•●♥ஐ✿Nadejda_68ஐ♥●•

•●♥ஐ✿Nadejda_68ஐ♥●• (46)

•●♥ஐ✿Nadejda_68ஐ♥●•
I speak:
Russian
I learn:
French, Turkish
Busuu berries :
11244

Une fois la fleurette, deux fleurette, sera la chansonnette.

1 comment(s)
•●♥ஐ✿Nadejda_68ஐ♥●•

•●♥ஐ✿Nadejda_68ஐ♥●• (46)

•●♥ஐ✿Nadejda_68ஐ♥●•
I speak:
Russian
I learn:
French, Turkish
Busuu berries :
11244

Tout tourne vole, vole!!!

3 comment(s)
View all

Become a fan!