Seba_21
I speak:
English, Italian
I learn:
Portuguese, Russian, Portuguese (Portugal)
Country:
Occupation:
I am a student
Relationship status:
Single

Friends

 • Таня Верстюк
  Таня Верст

  Таня Верстюк (44)

  Таня Верстюк
  I speak:
  Russian
  I learn:
  Spanish
  Busuu berries :
  2945
 • Fran Segato
  Fran Segato

  Fran Segato

  Fran Segato
  I speak:
  Portuguese
  I learn:
  Italian
  Busuu berries :
  7509
 • nelsi carmona
  nelsi carmona

  nelsi carmona (37)

  nelsi carmona
  I speak:
  Portuguese
  I learn:
  English, Spanish, Italian
  Busuu berries :
  14576
 • Valentim
  Valentim

  Valentim

  Valentim
  I speak:
  Portuguese
  I learn:
  English, Spanish, Italian
  Busuu berries :
  26417
 • vivian155
  vivian155

  vivian155 (29)

  vivian155
  I speak:
  Spanish
  I learn:
  English, Italian
  Busuu berries :
  15626
 • fátimaregina
  fátimaregina

  fátimaregina

  fátimaregina
  I speak:
  Portuguese
  I learn:
  English, Spanish, French, Italian
  Busuu berries :
  73040
 • Mademoiselle Marcie
  Mademoiselle Marcie

  Mademoiselle Marcie (19)

  Mademoiselle Marcie
  I speak:
  Portuguese
  I learn:
  English, Spanish, French
  Busuu berries :
  12875
 • kattiagm24
  kattiagm24

  kattiagm24 (32)

  kattiagm24
  I speak:
  Spanish
  I learn:
  English
  Busuu berries :
  12382
 • Lesllie.L
  Lesllie.L

  Lesllie.L (18)

  Lesllie.L
  I speak:
  Portuguese
  I learn:
  English, French, Italian
  Busuu berries :
  2250
 • Irinasweet
  Irinasweet

  Irinasweet (27)

  Irinasweet
  I speak:
  Russian
  I learn:
  English, German, French, Italian, Polish
  Busuu berries :
  831
 • Maja35.
  Maja35.

  Maja35.

  Maja35.
  I speak:
  English, German
  I learn:
  Spanish
  Busuu berries :
  4577
 • ZaaraHayatkhan
  ZaaraHayatkhan

  ZaaraHayatkhan

  ZaaraHayatkhan
  I speak:
  English, German
  I learn:
  French, Arabic
  Busuu berries :
  6402
 • Jucii Costa
  Jucii Costa

  Jucii Costa

  Jucii Costa
  I speak:
  Portuguese
  I learn:
  English
  Busuu berries :
  391
 • esther24
  esther24

  esther24 (27)

  esther24
  I speak:
  English, Portuguese
  I learn:
  German
  Busuu berries :
  281
 • tatysantos1
  tatysantos1

  tatysantos1 (35)

  tatysantos1
  I speak:
  Spanish, Portuguese
  I learn:
  English, French, Japanese
  Busuu berries :
  3257
 • Ирина
  Ирина

  Ирина

  Ирина
  I speak:
  Russian
  I learn:
  English
  Busuu berries :
  370

Groups(1)

Skype :D :)

English. 1780 members

View all

About me

blargh g̙̻͖ͦ̈̎̽́͡ ̷̡̠̻̰̤̝̦̱̪͓͐ͫ͛o̸̮̲͖͇̖͎͒͋̔n̢̫̼͚̰̺̜̏̆ a̾̔̍͐͋ͤ͏̶̢̞̘͇̙͉̭͇̤̼͍̙̤͉̙̗̀ͅc̢̨̟̘͇̥̺̦͕̖̤̪̼̫̯̜̦̖̋ͤ̎̐ͫ͐̆͑ͪ͌̌̀̚̕͞i͒̔̅̐̊̽͋̈̀͏͢͏̫̤̥̦̯̣d̬̻͔̦̼̩̍ͭͫ͒ͮͩ͋̔͑̂͘͢͟ͅ.

busuu.com language garden of Seba_21

You need to upgrade your Flash Player.

Exercises

Seba_21

Seba_21 (24)

Seba_21
I speak:
English, Italian
I learn:
Portuguese, Russian, Portuguese (Portugal)
Busuu berries :
126

NAO.

3 comment(s)
Seba_21

Seba_21 (24)

Seba_21
I speak:
English, Italian
I learn:
Portuguese, Russian, Portuguese (Portugal)
Busuu berries :
126

olà!

4 comment(s)
Seba_21

Seba_21 (24)

Seba_21
I speak:
English, Italian
I learn:
Portuguese, Russian, Portuguese (Portugal)
Busuu berries :
126

sozinho :)

10 comment(s)
Seba_21

Seba_21 (24)

Seba_21
I speak:
English, Italian
I learn:
Portuguese, Russian, Portuguese (Portugal)
Busuu berries :
126

olà, meu nome è Pippo, e eu tenho 19 anos :D

18 comment(s)
View all

Become a fan!