مَريَن
I speak:
English, German, French
I learn:
Italian, Portuguese, Arabic, Japanese
Country:
Occupation:
I work
Relationship status:
Single

Friends

 • carlocapuzzo
  carlocapuzzo

  carlocapuzzo (68)

  carlocapuzzo
  I speak:
  Italian
  I learn:
  English
  Busuu berries :
  224998
 • Jasmine190311
  Jasmine190311

  Jasmine190311

  Jasmine190311
  I speak:
  Italian
  I learn:
  English, Spanish, German, French, Russian, Arabic, Japanese, Chinese
  Busuu berries :
  68942
 • sassef
  sassef

  sassef

  sassef
  I speak:
  Arabic
  I learn:
  English
  Busuu berries :
  1643
 • A. Fahmy
  A. Fahmy

  A. Fahmy (25)

  A. Fahmy
  I speak:
  English, Arabic
  I learn:
  English, German, French
  Busuu berries :
  897
 • Le coeur blanc
  Le coeur blanc

  Le coeur blanc

  Le coeur blanc
  I speak:
  Arabic
  I learn:
  Spanish, French
  Busuu berries :
  23273
 • arcella
  arcella

  arcella (69)

  arcella
  I speak:
  Portuguese
  I learn:
  English, Spanish, French, Italian, Latin
  Busuu berries :
  71028
 • Ali Ghazy
  Ali Ghazy

  Ali Ghazy (23)

  Ali Ghazy
  I speak:
  Arabic
  I learn:
  English, Italian
  Busuu berries :
  13902
 • krilius
  krilius

  krilius (28)

  krilius
  I speak:
  Italian
  I learn:
  English, Spanish, German, French
  Busuu berries :
  15317
 • hafid75
  hafid75

  hafid75 (25)

  hafid75
  I speak:
  Arabic
  I learn:
  French
  Busuu berries :
  140
 • je1996
  je1996

  je1996 (17)

  je1996
  I speak:
  Italian
  I learn:
  English, Spanish, French
  Busuu berries :
  17907
 • entesar
  entesar

  entesar (30)

  entesar
  I speak:
  English, Arabic
  I learn:
  French, Portuguese
  Busuu berries :
  1205
 • rania mo7sen
  rania mo7sen

  rania mo7sen (29)

  rania mo7sen
  I speak:
  Arabic
  I learn:
  English
  Busuu berries :
  758
 • dalvan_nuttielly
  dalvan_nuttielly

  dalvan_nuttielly (29)

  dalvan_nuttielly
  I speak:
  Portuguese
  I learn:
  English
  Busuu berries :
  4696
 • med.hedi.ben
  med.hedi.ben

  med.hedi.ben (26)

  med.hedi.ben
  I speak:
  English, French, Arabic
  I learn:
  German
  Busuu berries :
  565
 • sidifal
  sidifal

  sidifal (24)

  sidifal
  I speak:
  Arabic
  I learn:
  French
  Busuu berries :
  1897
 • houcen
  houcen

  houcen (27)

  houcen
  I speak:
  Arabic
  I learn:
  French
  Busuu berries :
  6825

Groups(4)

learn arabic with the easiest method

Arabic. 68 members

Practice your Arabic here :)

Arabic. 49 members

Gruppo italiano (il)

Italian. 391 members

Noi imparamo

Italian. 71 members

View all

busuu.com language garden of مَريَن

You need to upgrade your Flash Player.

Exercises

مَريَن

مَريَن (34)

مَريَن
I speak:
English, German, French
I learn:
Italian, Portuguese, Arabic, Japanese
Busuu berries :
2105

Quindi, descriverò la casa dei miei sogni. Avrebbe solo quattro stanze nel pian terreno con un salotto spazioso e,

1 comment(s)
مَريَن

مَريَن (34)

مَريَن
I speak:
English, German, French
I learn:
Italian, Portuguese, Arabic, Japanese
Busuu berries :
2105

Odio di più spolverare la mobilia e passare lo straccio nella cucina, nel bagno e gabinetto una volta al mese. Non

2 comment(s)
مَريَن

مَريَن (34)

مَريَن
I speak:
English, German, French
I learn:
Italian, Portuguese, Arabic, Japanese
Busuu berries :
2105

Quindi, descriverò la casa dei miei sogni. Avrebbe solo quattro stanze nel pian terreno con un salotto spazioso e,

0 comment(s)
مَريَن

مَريَن (34)

مَريَن
I speak:
English, German, French
I learn:
Italian, Portuguese, Arabic, Japanese
Busuu berries :
2105

Ecco, descrivo le seguenti immagini : il primo fotografo mostra un grasso elefante adulto. La sua taglia è natural

1 comment(s)
مَريَن

مَريَن (34)

مَريَن
I speak:
English, German, French
I learn:
Italian, Portuguese, Arabic, Japanese
Busuu berries :
2105

Se ho avuto una casa più grande con un giardino, avrei forse un animale domestico. Non mi piace l'idea di detenere

1 comment(s)
View all

Become a fan!