How are you?

ジョン と ソフィー は ともだち の メアリー に ついて はなして います。

bhogz

bhogz (22)

bhogz
I speak:
English
I learn:
Japanese
Busuu berries :
321

bhogz: わたし は メアリー の こと を しんぱいして います。かのじょ は かなしそう に みえます。
Watashi wa Mary no koto wo shinpaishite imasu. Kanojo wa kanashisou ni miemasu.
ソフィー: かのじょは しごと に うんざりしている のだと おもいます。あなた は どう おもいますか。
Kanojo wa shigoto ni unzarishiteiru no dato omoimasu. Anata wa dou omoimasu ka.
bhogz: かのじょ は いつも つかれている ように みえます。
Kanojo wa itsumo tsukareteiru youni miemasu.
ソフィー: そう ですね、かのじょ は いつも しあわせでは なさそうです。
Sou desune, kanojo wa itsumo shiawase dewa nasasoudesu.
bhogz: それ は まったく いがい では ありません。わたしたち は なに を する べき でしょう か。
Sore wa mattaku igai dewa arimasen. Watashitachi wa nani wo suru beki deshou ka.
ソフィー: わたしたち は かのじょ の きぶん を よくする ひつよう が あります。
Watashitachi wa kanojo no kibun wo yokusuru hitsuyou ga arimasu.

Niko M

Niko M (43)

Niko M
I speak:
Japanese
I learn:
Portuguese
Busuu berries :
8187

With practice end of centences, you will be better.

(bunsyou no owari no tokoro wo renshuu suruto, motto yoku naru to omou yo)

 

Kanojo wa kanashisou ni miemasu.

Watashitachi wa nani wo suru beki deshou ka.

 

bye!

chieko8

chieko8 (51)

chieko8
I speak:
Japanese
I learn:
English
Busuu berries :
893

VOICECOMMENT