How are you?

ジョン と ソフィー は ともだち の メアリー に ついて はなして います。

carissairah

carissairah (23)

carissairah
I speak:
English, Tagalog
I learn:
Japanese, Chinese
Busuu berries :
114

ジョン: わたし は メアリー の こと を しんぱいして います。かのじょ は かなしそう に みえます。
Watashi wa Mary no koto wo shinpaishite imasu. Kanojo wa kanashisou ni miemasu.
carissairah: かのじょは しごと に うんざりしている のだと おもいます。あなた は どう おもいますか。
Kanojo wa shigoto ni unzarishiteiru no dato omoimasu. Anata wa dou omoimasu ka.
ジョン: かのじょ は いつも つかれている ように みえます。
Kanojo wa itsumo tsukareteiru youni miemasu.
carissairah: そう ですね、かのじょ は いつも しあわせでは なさそうです。
Sou desune, kanojo wa itsumo shiawase dewa nasasoudesu.
ジョン: それ は まったく いがい では ありません。わたしたち は なに を する べき でしょう か。
Sore wa mattaku igai dewa arimasen. Watashitachi wa nani wo suru beki deshou ka.
carissairah: わたしたち は かのじょ の きぶん を よくする ひつよう が あります。
Watashitachi wa kanojo no kibun wo yokusuru hitsuyou ga arimasu.

Key55

Key55

Key55
I speak:
English, Japanese
I learn:
Spanish
Busuu berries :
6356

Nothing to be recorded. Please check it again!!