To be or not to be

Anna is describing a friend. Paul is trying to guess who it is.

zhangfei1106

zhangfei1106 (21)

zhangfei1106
I speak:
Chinese
I learn:
English
Busuu berries :
439

zhangfei1106: She is a woman.
Paul: Is she old or young?
zhangfei1106: She is young.
Paul: Is she single or married?
zhangfei1106: She's married.
Paul: I know, it's Maria!