How are you?

ジョン と ソフィー は ともだち の メアリー に ついて はなして います。

ジョセカルロスロサ

ジョセカルロスロサ (17)

ジョセカルロスロサ
I speak:
Spanish, Portuguese (Portugal)
I learn:
Japanese
Busuu berries :
1792

ジョン: わたし は メアリー の こと を しんぱいして います。かのじょ は かなしそう に みえます。
Watashi wa Mary no koto wo shinpaishite imasu. Kanojo wa kanashisou ni miemasu.
ジョセカルロスロサ: かのじょは しごと に うんざりしている のだと おもいます。あなた は どう おもいますか。
Kanojo wa shigoto ni unzarishiteiru no dato omoimasu. Anata wa dou omoimasu ka.
ジョン: かのじょ は いつも つかれている ように みえます。
Kanojo wa itsumo tsukareteiru youni miemasu.
ジョセカルロスロサ: そう ですね、かのじょ は いつも しあわせでは なさそうです。
Sou desune, kanojo wa itsumo shiawase dewa nasasoudesu.
ジョン: それ は まったく いがい では ありません。わたしたち は なに を する べき でしょう か。
Sore wa mattaku igai dewa arimasen. Watashitachi wa nani wo suru beki deshou ka.
ジョセカルロスロサ: わたしたち は かのじょ の きぶん を よくする ひつよう が あります。
Watashitachi wa kanojo no kibun wo yokusuru hitsuyou ga arimasu.

warabi

warabi (30)

warabi
I speak:
Japanese
I learn:
English, Portuguese
Busuu berries :
366

Muito bem!