Find below some examples of the learning units you can study at busuu.com


TopicCategoryKey vocabularyCourse
Dokąd iść na zakupy?Shoppingsupermarket, sklep, centrum handlowe
Czasownik byćGrammarJa jestem, ty jesteś, on/ona jest, my jesteśmy, wy jesteście, oni są
Jaki nie chcę byćAbout me arogancki, niecierpliwy, pesymistyczny
W supermarkecieShoppingwózek, rząd, kasa
Czas przeszły prosty "być"Grammarja byłem, ty byłeś...
Życie morskieHome and environmentfoka, wieloryb, glony
Szalony na punkcie piłki nożnejFree timezawody, trener, ławka rezerwowych
Zaimki osobowe 1, 2 i 3 osoba liczby pojedynczejGrammarja, ty, on, ona
Planowanie podróżyTravelwakacje, podróżować pociągiem, iść na plażę
Problemy ze środowiskiemHome and environmenttrzęsienie ziemi, powódź, tornado
Jaki jest dzisiaj dzień?Daily lifetydzień, niedziela, grudzień
U fryzjeraDaily lifefryzjer, farba, podcięcie
Dzień zajęćDaily lifezapisanie się, kurs, przedmiot
Dzień wyborówRelationshipsopozycja, spotkanie polityczne, karta do głosowania
Liczby IDaily lifejeden, dwa, dziewiętnaście