Months - miesiąceMart93a

Mart93a (22)

Mart93a
I speak:
English, Polish
I learn:
Turkish
Busuu berries :
6219

January - styczeń

February - luty

March - marzec

April - kwiecień

May - maj

June - czerwiec

July - lipiec

August - sierpień

September - wrzesień

October - październik

November - listopad

December - grudzień

Galabama

Galabama

Galabama
I speak:
German
I learn:
English, German, Polish
Busuu berries :
138091

Hallo Martha!  Ich heiße Gabryś und bin aus Österreich. Möglicherweise sprichst du kein Deutsch, darum werde ich versuchen, mich auch auf Polnisch verständlich zu machen. Diese Liste mit Monatsnamen gefällt mir sehr gut. Ich möchte Dich aber fragen, ob Du sie insofern erweitern könntest, wie man auf die Frage 'wann?' und 'an welchen Monatstag?' richtig schreibt.

Zum Beispiel: wann kommst Du? ... im Januar. Wann genau? ... am 15. Januar. ... und so weiter.

Witaj Martha! Mój imię jest Gabryś i jestem z Austrii. Może nie mówisz po niemiecku, więc spróbuję się porozumieć w języku polskim. Ta lista nazw miesięcy bardzo lubię. Ale chcę zapytać, czy można przedłużyć go tak daleko, jak pisze się dokładne na pytanie "kiedy?", i "na którym dzień miesiąca?".

Na przykład: kiedy pojdziesz? ... w styczniu. Kiedy dokładnie? ... w dniu 15 styczniu. ... i tak dalej. Może też jak pierwszy, drugi, trzeci --- aż do trzydziescipierwszy.   Czy to jest za komplikowane w tym miesce?  Jak mogę pozdrowić wszystkie innych członków grupy? I prosze poprawić to pisanie.  ... pa

 

Mart93a

Mart93a (22)

Mart93a
I speak:
English, Polish
I learn:
Turkish
Busuu berries :
6219

January/ in January / 1th January

styczeń - w styczniu - 1 stycznia
luty - w lutym - 1 lutego
marzec - w marcu - 1 marca
kwiecień - w kwietniu - 1 kwietnia
maj - w maju - 1 maja
czerwiec - w czerwcu - 1 czerwca
lipiec - w lipcu - 1 lipca
sierpień - w sierpniu - 1 sierpnia
wrzesień - we wrześniu - 1 września
październik - w październiku - 1 października
listopad - w listopadzie - 1 listopada
grudzień - w grudniu - 1 grudnia

w dniu/ dnia 1 (pierwszego) marca/kwietnia/maja .....
w dniu/ dnia 2 (drugiego) marca
w dniu/ dnia 3 (trzeciego) marca
w dniu/ dnia 4 (czwartego) marca
w dniu/ dnia 5 (piątego) marca
w dniu/ dnia 6 (szóstego) marca
w dniu/ dnia 7 (siódmego) marca
w dniu/ dnia 8 (ósmego) marca
w dniu/ dnia 9 (dziewiątego) marca
w dniu/ dnia 10 (dziesiątego) marca
w dniu/ dnia 11 (jedenastego) marca
w dniu/ dnia 12 (dwunastego) marca
w dniu/ dnia 13 (trzynastego) marca
w dniu/ dnia 14 (czternastego) marca
w dniu/ dnia 15 (piętnastego) marca
w dniu/ dnia 16 (szesnastego) marca
w dniu/ dnia 17 (siedemnastego) marca
w dniu/ dnia 18 (osiemnastego) marca
w dniu/ dnia 19 (dziewiętnastego) marca
w dniu/ dnia 20 (dwudziestego) marca
w dniu/ dnia 21 (dwudziestego pierwszego) marca
w dniu/ dnia 22 (dwudziestego drugiego) marca
w dniu/ dnia 23 (dwudziestego trzeciego) marca
w dniu/ dnia 24 (dwudziestego czwartego) marca
w dniu/ dnia 25 (dwudziestego piątego) marca
w dniu/ dnia 26 (dwudziestego szóstego) marca
w dniu/ dnia 27 (dwudziestego siódmego) marca
w dniu/ dnia 28 (dwudziestego ósmego) marca
w dniu/ dnia 29 (dwudziestego dziewiątego) marca
w dniu/ dnia 30 (trzydziestego) marca
w dniu/ dnia 31 (trzydziestego pierwszego) marca

what day is today? Który dziś jest?/ Jaki dziś dzień?

then no "pierwsz-ego" but "pierwszy"

pierwszego -> pierwszy marca
drugiego -> drugi
trzeciego -> trzeci
czwartego > czwarty
piątego > piąty
szóstego > szósty
siódmego > siódmy
ósmego > ósmy
dziewiątego > dziewiąty
dziesiątego > dziesiąty
jedenastego > jedenasty
dwunastego > dwunasty
trzynastego > trzynasty
....
 

Mart93a

Mart93a (22)

Mart93a
I speak:
English, Polish
I learn:
Turkish
Busuu berries :
6219

Witaj Marta! Mam na imię / Jestem Gabryś i jestem/ pochodzę z Austrii/ mieszkam w Austrii. Może nie mówisz po niemiecku, więc spróbuję się porozumieć w języku polskim. Bardzo lubię tę listę nazw miesięcy, ale chcę zapytać, czy można przedłużyć ją do odpowiedzi na pytanie "kiedy?", i "na który dzień miesiąca?".

Na przykład: kiedy jedziesz? ... w styczniu. Kiedy dokładnie? ... 15 (piętnastego) stycznia. ... i tak dalej. Może też jak pierwszy, drugi, trzeci --- aż do trzydziestego pierwszego.   Czy to nie jest za skomplikowane z tymi miesiącami?  Jak mogę pozdrowić wszystkich innych członków grupy? I proszę poprawić to pisanie.  ... pa.

Mam na imię - My name is ...
Jestem - I am ...
Pochodzę z Austrii - I come from Austria.
Mieszkam w Austrii. - I live in Austria.
Lubię tę listę nazw miesięcy - I like this months names list.
przedłużyć ją do - extend it until ....
za skomplikowane - (it is) too complicated