HOLY SARGISHello everybody..today I want to tell you about a holiday that we are going to celebrate today evening in ARMENIA...this holiday calls HOLY Sargis, the meaning of this holiday is...today the whole day the youth must not drink water and must eat only salty things (salt cake), if they do that today on their dreams they will see a girl or a boy(whom they have never seen yet) who will give a cup of water to them, and this means that they  see a person with whom they will merry later.

I think it will interest those people who are from abroad, and I want to say that this is really true thing, I know many people who really saw their women or men.

ohh I didnt know that Holy Sargis is today evening....how bad....I didnt eat salty cake and also I drunk water...it means today in my dream I will not see anybody?.......so I have to wait one year.

YES MAN..it means you are late this year and have to wait till next year. I have just eat one salty cake But last year I also eat one, but I havnt seen anything, but my brother saw... so now he is waiting to her..haaha

Tatev_arm

Tatev_arm (23)

Tatev_arm
I speak:
English, French, Russian, Armenian
I learn:
English, German, French
Busuu berries :
7000

Thank you Hasmik for being so active and for reminding people about national religious holyday.

I hope that young armenians will gradually celebrate our but not foreign holydays. I like this holyday. Today I've gone to Edjmiadzine and have participated to a discussion about this holyday at the church Saint Gayane. It was very interesting!

Really?  and what you discussed? and have you seen anything in your dream?

Tatev_arm

Tatev_arm (23)

Tatev_arm
I speak:
English, French, Russian, Armenian
I learn:
English, German, French
Busuu berries :
7000

A priest told us about the meaning of this feast then we talk about how we understand the love... (Unfortunately I don't speak English well, that's why I can't tell you more)

VOCHINCH hayeren gri, miayn mi ban harcnem, ekexecin ays ton@ inchpes e @NDUNUM? 

Tatev_arm

Tatev_arm (23)

Tatev_arm
I speak:
English, French, Russian, Armenian
I learn:
English, German, French
Busuu berries :
7000

Եկեղեցին այն ընդունում է որպես Սուրբ Սարգսի տոն, որը որ ամենաարագահաս սրբերից է և երբ նահատակվելիս է եղել ասել է. "Ով որ իմ անունը կանչի, թող փրկվի": Ըստ եկեղեցու այն նաև սիրո տոն է, բայց պետք չէ այն ընկալել մենակ որպես սիրո տոն: Ուղղակի սիրահարները, եթե ուզում են իրենց սերը փորձությունների չենթարկվի, կարող են այս օրը և ընդհանրապես դիմել Սուրբ Սարգսին, որ իրենց օգնի:

Պարզ է, շատ շնորհակալություն: 

Tatev_arm

Tatev_arm (23)

Tatev_arm
I speak:
English, French, Russian, Armenian
I learn:
English, German, French
Busuu berries :
7000

Խնդրեմ))