Prayers, Priers, OracionesLukesdb

Lukesdb (26)

Lukesdb
I speak:
English, Polish
I learn:
English
Busuu berries :
215

Ave Maria 

Gratia plena

Dominus tecum

Benedicta tu in mulieribus

Et beneductus fructus ventris Tui, IESUS.

Sancta Maria, Mater Dei

Ora pro nobis peccatoribus

Nunc et in hora mortis nostrae.

Amen

Lukesdb

Lukesdb (26)

Lukesdb
I speak:
English, Polish
I learn:
English
Busuu berries :
215

AND POLISH: 

(Pater Noster)

Ojcze Nasz, któryś jest w niebie

Święć się imię Twoje

Przyjdź Królestwo Twoje

Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

(Ave Maria)

Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą,

Błogosławionaś Ty między niewiastami

I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża 

Módl się za nami grzesznymi

Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.