Find below some examples of the learning units you can study at busuu.com


TopicCategoryKey vocabularyCourse
Jak wyglądasz?About me wysoki, gruby, brunet
W barzeFood and drinkbar, bar, drink
Trochę o polityceRelationshipsrepublika, ministerstwo, parlament
Prawo i porządekRelationshipssędzia, sąd, rozprawa
Stopień wyższy i najwyższyGrammarwysoki, wyższy, najwyższy
Okresy warunkowe 3GrammarGdybym poszedł...zjadłbym...
Rozmowa o pracęDaily lifeprowadzący rozmowę, posiadać motywację, cechy przywódcy
Przyimki miejscaGrammarPod, z, za
Owoce morzaFood and drinkanchois, dorsz, krab
Dzień wyborówRelationshipsopozycja, spotkanie polityczne, karta do głosowania
Jak się masz?About me smutny, zdenerwowany, zły
Czas przeszły prostyGrammarJa szedłem, ty mieszkałeś
Zwierzęta domoweHome and environmentszczenię, ptak, kameleon
Okresy warunkowe 2GrammarGdybyś był... pracowałbyś...
Style artystyczneFree timeislamski, gotycki, renesansowy