Yönlendirme Hüküm ve Koşulları

1. Gizlilik

Bireyler, Şirket tarafından sunulan Hizmetler veya içeriği arkadaşları, aileleri veya meslektaşlarına ("Kullanıcılar") tavsiye etmek için Program'a katılabilir. Bunu yapmak için, Şirket'in Kullanıcıların bu tavsiyeleri gönderebilmesini sağlaması amacıyla, Kullanıcılar kendileri ve arkadaşları, aile üyeleri veya meslektaşları hakkında ad ve e-posta adresi bilgisi gibi kişisel bilgileri sunmalıdır. Kişisel bilgiler, https://www.busuu.com/privacy adresinde bulunabilen Şirket'in Gizlilik Bildirimi'ne uygun bir şekilde toplanacak, işlenecek ve kullanılacaktır. Buna ek olarak, kişisel bilgiler Şirket tarafından, Program'a katılımları ve Şirket'ten iletiler almaları ile ilgili Kullanıcılar ile iletişime geçmek için kullanılabilir.

2. Program nasıl çalışır

PROGRAM KATILIMI, GENEL

Katılmak için http://www.busuu.com/refer adresine gidebilir ve kişisel bağlantınızı göndererek arkadaşlar, aile üyeleri veya meslektaşlarınızı Hizmet'e yönlendirmek için ekrandaki talimatları izleyebilirsiniz.

Yönlendiren kullanıcılara "Yönlendirici" adı verilir. Yönlendirme gönderilen bireylere ise "Yönlendirilmiş Müşteriler" adı verilir. Bu Hüküm ve Koşullar ile tamamen uyumlu olan "uygun" Yönlendiriciler, her "Nitelikli Yönlendirme" için "Ödül(ler)" alabilir.

UYGUN YÖNLENDİRİCİ

Bir Yönlendiricinin "uygun" olması için:

1. En az 18 yaşında olması gerekir;

2. geçerli Premium aboneliği bulunmayan kayıtlı bir ücretsiz busuu kullanıcı olması gerekir.

Şirket, Hizmet Sağlayıcısı veya tüm bağlı kuruluş, iştirak veya promosyon ajanslarının çalışanları ve onlarla aynı evde yaşayanlar uygun değildir.

BİR YÖNLENDİRME YAPMA

"Uygun Yönlendirici" bölümüne uygun bir ücretsiz kullanıcı başka bir kişiyi yönlendirdiğinde, ücretsiz kullanıcı artık bir Yönlendirici olur ve bu kullanıcıya en fazla 5 Nitelikli Yönlendirme yapmasını sağlayan kişiye özgün bir yönlendirme bağlantısı ("Kişisel Bağlantı") temin edilir. Kişisel Bağlantılar sadece bireylere verilecektir.

Yönlendiriciler, sadece bu Hüküm ve Koşullar'ın icaplarını karşılayan gerçek kişileri yönlendirerek Program'ın tabiatına riayet etmelidir. Yönlendiriciler kendilerini yönlendiremez. Örneğin, bir Yönlendirici birden fazla veya sahte hesap oluşturamaz ya da birden fazla veya sahte e-posta adresleri ya da kimlikleri kullanarak Program'a katılamaz.

NİTELİKLİ YÖNLENDİRMELER

Nitelikli Yönlendirme aşağıdaki tüm koşulların karşılandığı anlamına gelir:

1. Yönlendirilmiş Müşteri, Hizmete kaydını Yönlendiricinin "Kişisel Bağlantısını" kullanarak tamamlamıştır. Eğer Yönlendirilmiş Müşteri Hizmet için kaydını herhangi bir diğer bağlantı ya da yöntem kullanarak yaparsa bu kayıt bir Nitelikli Yönlendirme olarak kabul edilmez ve Yönlendirici nitelikli bir yönlendirme kazanmaz;

2. Yönlendirilmiş Müşteri daha önceden herhangi bir e-posta adresi veya başka ad altında Hizmet'e kayıtlı olmamalıdır;

3. Yönlendirilmiş Müşteri en az 18 yaşında olmalıdır;

4. Program'ın işleyişi sırasında toplamda en fazla 3 Yönlendirilmiş Müşteri olmak üzere, her Yönlendirilmiş Müşteri için yalnızca bir Nitelikli Yönlendirme kazanılabilecektir. Uygun Yönlendirici tarafından yapılan herhangi bir ilave veya müteakip satın alım Nitelikli Yönlendirme olmayacaktır;

5. Yönlendirilmiş Müşteri kaydını, Apple uygulamaları ve Google Play uygulamaları da dahil olmak üzere busuu ile ilişkili diğer herhangi bir uygulama üzerinden değil, sadece http://www.busuu.com üzerinden tamamlar.

NİTELİKLİ YÖNLENDİRMELER İÇİN ÖDÜLLER

Ödüller sadece Nitelikli Yönlendirmelere ve "Nitelikli Yönlendirmeler" bölümü, 4. maddeye uygun olarak verilebilir.

busuu'ya başarı ile kayıt yaptıran Yönlendirilmiş Müşteri'nin 7 günlük ücretsiz busuu Premium denemesi derhal geçerli olmak üzere başlar ve tam olarak 7 takvim günü sonunda biter!

ÖDÜL KAZANMA

Yönlendirici tarafından oluşturulan her doğrulanmış Nitelikli Yönlendirme için Yönlendirici bir Ödül alır. Ödüller, Şirket'in takdirine bağlı olarak 3 toplam nitelikli yönlendirme onaylandığında alınabilir. Her yönlendirme için Ödül'ün ayrıntıları Yönlendirici'ye gönderilen bir e-postada belirtilecektir. Kısıtlamalar uygulanabilir.

Üç başarılı Nitelikli Yönlendirme'nin tamamlanması ile Yönlendirici'nin ücretsiz 7 takvim günlük busuu Premium denemesi derhal geçerli olmak üzere başlayacaktır. Ücretsiz 7 takvim günlük denemenizin başlangıç tarihi hakkında bilgilendirme yapılmayabilir.

Yönlendirici'nin ücretsiz 7 günlük busuu Premium denemesi başarılı 3 Nitelikli Yönlendirmesini yapmasından tam olarak 7 takvim günü sonra bitecektir. Ücretsiz 7 takvim günü denemenin bitiş tarihi hakkında bilgilendirme yapılmayabilir.

DOĞRULANMIŞ NİTELİKLİ YÖNLENDİRMELER

Ödüller doğrulamaya tabidir. Şirket tahkikat amaçları için bir Ödül'ü geciktirebilir. Ayrıca şirketin, kendi karar yetkisi dahilinde, hileli, şüpheli, bu Hüküm ve Koşulları ihlal edecek şekilde addettiği veya Şirket, bağlı kuruluşları, iştirakleri ya da herhangi bir ilgili yetkili, yönetici, çalışan, temsilci ve acenteleri üzerine olası yükümlülük dayatacağına inandığı kayıtları ve işlemleri doğrulayıp işlemeyi reddedebilirler.

Bir Nitelikli Yönlendirme ya da Ödül'ün doğrulanmasına dair kararlar da dahil olmak üzere, Şirket'in tüm kararları nihai ve bağlayıcıdır.

KREDİ VE ÖDÜLLERİN TRANSFERİ VE DEĞERİ

Ödüllerin parasal bir değeri yoktur ve nakite çevrilemez. Ödüller devredilemez ve ihale edilemez, ticareti yapılamaz, takas edilemez veya satılamaz. Program'ın veya ilgili herhangi bir kısmının, herhangi bir nedenle feshedilmesi üzerine Yönlendirici tarafından biriktirilmiş, amorti edilmemiş tüm ödüller kaybedilir.

Program'ın kullanıcıları kazanılan ödülleri ek busuu abonelikleri veya ürünleri satın almak için kullanamazlar. busuu aynı zamanda, bu şartlar altında kazanılan ödüller ile ödeme yapmaya uygun olmayan belirli ürünleri zaman zaman belirtebilir ve bu hükümleri burada gösterecektir.

3. Sorumluluk

Kullanıcılar Program'a katılmakla şunları kabul eder:

1. Bu Hüküm ve Koşullar, Şirket'in ve görevlendirilen çalışanlarının (Hizmet Sağlayıcısı da dahil olmak üzere) hükümleri ve Şirket'in Gizlilik İlkesi'nin bağlayıcılığını;

2. Program'a katılımlarından kaynaklanan, ortaya çıkan, katılım münasebetiyle veya ile ilgili tüm tazminatlar, eylemler, talepler, hasarlar, kayıplar, sorumluluklar, ücretler veya masraflardan (Program veya herhangi bir ödülün verilmesi, alınması ve/veya kullanılması veya yanlış kullanılması ile herhangi bir kişi(ler) için, sınırlama olmaksızın, tüm mal kaybı, hasar, kişisel yaralanma veya ölüm dahil olmak üzere) ilgili çalışanları, yöneticileri, yetkilileri, lisans sahipleri, lisans verenleri, hissedarları, avukatları ve acenteleri ve, sınırlama olmaksızın, bunların ilgili reklam ve promosyon kuruluşları ve Programın üretim, işletim veya yönetimi ile alakalı herhangi bir kişi veya kuruluş dahil da dahil olmak üzere Şirket, Hizmet Sağlayıcısı ve bunların ilgili ana şirketleri, iştirakleri ve bağlı kuruluşlarını (topluca, "Piyasaya Süren Taraflar") savunmak, tazmin etmek, muaf tutmak ve mağdur etmemek; ve

3. E-posta veya uygulama içi mesaj üzerinden Şirket tarafından iletişime geçilmeyi.

Şirket şunlardan sorumlu olmayacaktır:

1. Transmisyon yöntemi gözetilmeksizin geç, kayıp, gecikmeli, çalınmış, yanlış yönlendirilmiş, eksik, okunaksız, yanlış, güvenilmez, karmakarışık veya anlaşılmaz katılımlar, iletişimler veya taahhütler;

2. Telefon sistemleri, telefon veya bilgisayar donanımı, yazılım veya diğer teknik arızalar ya da bilgisayar arızaları, kayıp bağlantılar, bağlantı kesintileri, gecikmeler veya iletim hataları;

3. Veri yolsuzluğu, hırsızlığı, imhası, yetkisiz erişimi veya girişin veya diğer malzemelerin değiştirilmesi;

4. Şirket tarafından ilgili zamanda makul bir şekilde öngörülemeyen, bir Ödül'ün kabulü, sahipliği veya kullanımı ya da Programa katılımdan kaynaklanan her türlü yaralanma, kayıp ya da zarar;

5. Program ile ilişkili web sitelerinde veya materyallerdeki herhangi bir baskı, basım hatası, idari veya teknolojik hata; veya

6. Programın Kullanıcıları arasındaki anlaşmazlıklardaki haklar, talepler ve zararlar.

Şirket herhangi bir bilgisayar sistemine, Program'a katılım, veya erişim veya ile Program ile bağlantılı bilgileri indirmeden kaynaklanan zarar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve bir virüs, hata, bilgisayar problemi, yetkisiz müdahale veya Şirket'in kontrolü dışındaki diğer nedenler, Program'ın yönetim, güvenlik veya düzgün çalışmasını bozarsa, kendi karar yetkisi dahilinde, Program'ı iptal etme, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutar.

Şirket herhangi bir kullanıcıya karşı, herhangi bir doğal afet(ler), herhangi bir eylem(ler), mevzuat(lar), resmi veya yarı resmi merciler tarafından emir(ler) veya talep(ler) (eylem(ler), mevzuat(lar), emir(ler) veya talep(ler) in geçerli veya geçersiz çıkmasına bakılmaksızın), donanım arızası, terörist eylem tehditleri, terörist eylemler, hava saldırısı, elektrik kesintisi, halk düşmanlığı, deprem, fırtına, tsunami, savaş (ilan edilmiş veya edilmemiş), yangın, sel, salgın, patlama, alışılmadık derecede şiddetli hava koşulları, kasırga, ambargo, işçi-işveren anlaşmazlığı ya da grev (yasal ya da yasadışı), işgücü veya malzeme kıtlığı, her türlü taşıma kesintisi, iş yavaşlaması, toplumsal kargaşa, ayaklanma, isyan veya Piyasaya Süren Tarafların kontrolu dışında herhangi bir diğer benzer veya farklı neden sebebiyle, herhangi bir ödül, veya bununla ilgili herhangi bir bölümünü, sağlamada başarısız olmaktan sorumlu tutulamaz.

Şirket, kendi karar yetkisi dahilinde, Program'ın idare, güvenlik veya tarafsızlığının herhangi bir şekilde tehlikeye atıldığını belirlediği takdirde, Program'ı iptal etme veya askıya alma hakkını saklı tutar.

4. Muamele

Yasaklanmış bir muamelenin vuku bulmasından sonra Program'ın bütünlüğünü yeniden sağlamaya dair bir çözüm bulunamazsa, Program'ı iptal etme, değiştirme veya askıya alma hakkımız saklıdır.

YASAKLANMIŞ MUAMELE, GENEL

Kullanıcılar Program'ı şu durumlar için kullanmamayı kabul ederler:

 • 1. Yürürlükteki yasaların ihlali;
 • 2. Şirket, Hizmet Sağlayıcısı veya diğer üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarının ihlali;
 • 3. Bir diğer bireyi gizlice takip etmek, taciz etmek veya bireye zarar vermek;
 • 4. Diğer Kullanıcılar hakkında kişisel verileri toplamak veya saklamak;
 • 5. Herhangi bir kişinin kimliğine bürünmek veya bunun dışında Kullanıcı'nın kimliğini yanlış sunmak;
 • 6. Hüküm ve Koşullar ya da Program'a bağlı sunucular veya ağlar ile çakışma, aksatma veya ihlal; ya da bu tür ağların herhangi bir gereksinim, prosedür, koşul veya düzenlemelerine itaatsizlik;
 • 7. Başka bir Kullanıcı'nın Program'ı kullanmasını engellemek;
 • 8. Program, diğer hesaplar, bilgisayar sistemleri veya Program'a bağlı ağlara yetkisiz erişim elde etmeye teşebbüs etmek;
 • 9. Virüsler, solucanlar, Truva atları veya diğer başka bulaşıcı ya da zararlı özellikler içeren herhangi bir dosya iletimi;
 • 10. Herhangi bir yasa dışı faaliyet yürütmek ya da herhangi bir yasa dışı faaliyetin veya başkalarının haklarını ihlal eden başka bir faaliyetin icrasına sevk etmek;
 • 11. Yeniden satış, takas, ticaret, ihale veya başkalarının Program'a erişimini sağlayarak başka türlü gelir elde etmek.

TOPLU DAĞITIM ("İSTENMEYEN POSTA")

Bir Yönlendirici, bir Yönlendirilmiş Müşteri'ye e-posta ile bir Kişisel Bağlantı sağlıyorsa, bu e-posta arkadaşlar, meslektaşlar ve aile üyeleri ile iletişim için uygun ve alışılagelmiş bir kişisel şekilde oluşturulup dağıtımı yapılmalıdır. Yönlendirici e-posta adreslerini ibraz etmekle bu kişilerin önceden iznini aldığını ifade eder.

Şirket'in kendi karar yetkisi dahilinde, Kişisel Bağlantı'nın karşı tarafın rızası olmadan gönderilen ticari e-posta veya "istenmeyen e-posta" teşkil edecek veya teşkil eder görünen bir tarzda toplu e-posta dağıtımı, yabancılara dağıtımı veya herhangi bir diğer promosyonu kesinlikle yasaklanmıştır ve Yönlendirici'nin hesabının derhal iptali ve Kişisel Bağlantısının etkinsizleştirilmesi için gerekçe olabilir. İstenmeyen e-postaya sıfır tolerans politikamız vardır. Şirketin kullanıcılar tarafından sağlanan içeriği izleme yükümlülüğü yoktur; ancak Şirket bunu yapmayı ve herhangi bir e-posta iletisini engellemeyi, bu tür herhangi bir içeriği kaldırmayı veya Program'ın herhangi bir kullanımını yasaklamayı seçebilir.

Her Yönlendirici e-postaların gerçek göndericisidir ve yürürlükteki kanunlara uyması gerekir. İstenmeyen e-posta engelleyicisi yasaları da dahil olmak üzere kanunlara uymayan Yönlendiriciler, böyle bir istenmeyen e-postanın sonucu olarak doğan herhangi bir borç, ücret ve giderlere karşı Program Teşebbüsleri'ni tazmin etmekle yükümlüdür.

HİLELİ VE ŞÜPHELİ DAVRANIŞ

Şirket, kendi karar yetkisi dahilinde, bir Kullanıcı'nın herhangi bir diğer kullanıcıyı veya Şirket temsilcilerini rahatsızlık verme, suistimal, tehdit veya taciz etme niyetiyle hile, bilgisayar korsanlığı, düzenbazlık veya herhangi bir diğer adil olmayan yürütülme icraati ile herhangi bir suretle Program'ın uygunluk, bütünlük veya meşru faaliyetini yıkmaya çalıştığını belirlerse, Kullanıcı'nın Program'a katılımını veya Ödül almasını yasaklayabilir.

Katılım için herhangi bir otomatik sistem, komut dizisi veya makro kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır ve diskalifiye ile sonuçlanır. Kullanıcılar Program'a katılmak veya Ödül kazanmak için birden fazla e-posta adresi veya sahte e-posta adresleri veya hesapları ile giremez, hayali kimlikler kullanamaz veya herhangi bir sistem, robot veya diğer cihaz veya yapıntı kullanamaz.

Şirket bir Kullanıcı'nın Program'a giriş usulü veya Program'ın işleyişi ile tahrifat yaptığını veya bu Hüküm ve Koşullar'ı ihlal ettiği kararına varırsa bu Kullanıcıyı diskalifiye etme ve/veya ödül(lerini) iptal etme hakkını saklı tutar.

DİKKAT: TÜM PROGRAMIN MEŞRU İŞLEYİŞİNE KASITLI OLARAK ZARAR VERME VEYA İŞLEYİŞİNİ BOZMA GİRİŞİMLERİ, CEZA VE MEDENİ KANUNLARI İHLAL EDEBİLİR VE PROGRAMA KATILIMDAN DİSKALİFİYE OLMAYA NEDEN OLACAKTIR. BÖYLE BİR GİRİŞİM YAPILDIĞINDA ŞİRKET, CEZAİ TAKİBAT DAHİL OLMAK ÜZERE, HUKUKUN BÜTÜNÜNDE ÇARE ARAMA VE ZARARI ARAŞTIRMA (AVUKAT ÜCRETLERİ DAHİL) HAKKINI SAKLI TUTAR.

5. İçerik sahipliği ve kullanımı

Online platform ve Program şunların dahil olduğu bir içeriği kapsar: Tasarımlar, metin, grafikler, resimler, video, bilgi, logolar, düğme ikonları, yazılım, ses dosyaları, bilgisayar kodu ve diğer içerik (toptan "İçerik"). Kullanıcı ve Şirket arasında, tüm İçerik Şirket'in veya lisans verenlerinin mülkiyetindedir ve telif hakkı, ticari marka ve diğer yasalar altında korunmaktadır. Online platform veya Program'da tüm İçeriğin derlemesi (toplama, düzenleme ve birleştirme anlamına gelir) Şirket'in özel mülkiyetidir ve telif hakkı, ticari marka ve diğer yasalar tarafından korunmaktadır.

SİZİN İÇİN LİSANS

Şirket, bu Hükümlere tabi olarak, yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanım için online platform, Program ve içeriğe erişmeniz ve kullanmanıza yetki verir. Bu lisans, sebepli veya sebepsiz, haber verilmeksizin herhangi bir zamanda iptal edilebilir. İçeriğin izinsiz kullanımı telif hakkı, ticari marka ve ilgili iletişim tüzükleri ve yasalarını ihlal edebilir ve kesinlikle yasaktır. Orijinal içerikte bulunan tüm telif hakkı, ticari markalar, hizmet markaları ve diğer mülkiyet tebligatlarını da yaptığınız herhangi bir kopyada muhafaza etmeniz gerekir.

6. Garantilerin feragatı

Kullanıcılar şunları açıkça anlar ve kabul eder: (a) Program'ı kullanımınız tamamen kendi riskinizdir, Program "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu gibi" temelinde sağlanır ve Şirket yasa, genel hukuk ya da gelenek tarafından, Program'ın kullanımı boyunca sunulan ürünler ve hizmetler için garantiler, zımni ticari elverişlilik, tatmin edici kalite, belirli bir kullanım için uygunluk garantileri ve ihlal durumunun olmaması ile sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni her türlü, tüm garantileri, koşulları ve şartları (toptan "taahhütler") açıkça feragat eder; (b) Şirket şunları garanti etmez ve vermez (i) Program'ın gereksinimlerinizi karşılayacağını, (Ii) Kesintisiz, zamanlı, güvenli veya hatasız olacağını, (iii) Program'ın kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olacağını, (iv) Program'dan edindiğiniz herhangi bir ürün, hizmet, bilgi veya diğer materyallerin kalitesinin beklentilerinizi karşılayacağını ve (v) Hizmet'teki herhangi bir hatanın düzeltileceğini; ve (c) Program'ın kullanımı yoluyla indirilen veya başka türlü elde edilen her materyal kendi takdiriniz ve riskinizdir ve böyle bir materyalin indirilmesi veya kullanımı sonucunda bilgisayar sisteminiz veya taşınabilir cihazınıza gelecek herhangi bir zarardan veya veri kaybından yalnızca kendiniz sorumlu olacaksınız.

7. Sorumluluğun ve tazminatın sınırlandırılması

Program'ın sağlanması ile ilişkili veya buna yardımcı olan tüm satıcı ve hizmet sağlayıcılar da dahil olmak üzere, Şirketin, aşağıdakilerden kaynaklanan mal, prestij, kullanım, veri kaybı veya diğer maddi olmayan zararlar (şirkete bu tür zararların olasılığını bilgilendirilmiş olsa bile) ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir dolaylı, dolaysız, arızi, özel, dolaylı veya cezai size karşı sorumlu tutulamayacağını açıkça anlıyor ve kabul ediyorsunuz: (i) Program'ın kullanımı veya kullanımının becerilememesinden; (ii) Program vasıtasıyla, programdan veya programın sonucu olarak elde edilen tüm mal, veri, bilgi ve hizmetler ya da alınan mesajlar veya girilen işlemlerden kaynaklanan ikame mallar ve hizmetlerin tedarik ücreti; (Iii) İletimleriniz veya verilerinize yetkisiz erişim veya bunlarda tahrifat; (iv) Program'da veya program vasıtasıyla herhangi bir üçüncü tarafın beyanları veya muamelesi; ya da (v) Program ile ilgili başka herhangi bir konu. Bazı adli yargılar belirli garantilerin hariç tutulmasına veya arızi ya da dolaylı hasarların sınırlandırma veya hariç tutulmasına izin vermez. Dolayısıyla, yukarıdaki bu paragrafta yer alan bazı sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Kanunun izin verdiği tam ölçüde, tüm satıcı ve hizmet sağlayıcılar da dahil olmak üzere eylemin nedenine bakılmaksızın (sözleşme içi, tazminat yükümlülüğü, garanti ihlali olsun ya da olmasın veya başka bir şekilde), Şirket'in Program'dan kaynaklanan veya Program ile bağlantılı olarak maksimum sorumluluğu 100 $'ı geçmeyecektir.

Kullanıcılar Programı riski kendilerine ait olmak üzere kullanmalıdır.

8. Öneriler ve gönderimler

Şirket Kullanıcılardan duyduklarını değerlendirir ve Program'a dair görüşlerinizi memnuniyetle karşılayacaktır. Ancak, Şirket'in özellikle talep ettiklerimiz dışındaki yaratıcı fikirler, öneriler, buluşlar ve materyalleri ("yaratıcı fikirler") kabul veya itibar etmediğini lütfen göz önünde bulundurun. Şirket Program hakkındaki geri bildiriminize değer verse de lütfen yorumlarınızda anlaşılır olun ve yaratıcı fikirler göndermeyin. Eğer, bu talebe rağmen Şirket'e yaratıcı fikirler gönderirseniz, bunlar:

 • Yaratıcı fikirlerin şimdi bilinen veya daha sonra keşfedilen tüm haklarına münhasıran sahip olmalı;
 • Herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olamaz ve herhangi bir yaratıcı fikir kullanımı ya da bildirimi için sorumlu tutulamaz; ve
 • Yaratıcı fikirlerin siz veya herhangi bir diğer kişiye tazmini olmadan, ticari veya başka türlü, herhangi bir amaç için sınırsız kullanımına yetki vermeli.

9. Genel șartlar

Bu Şartlar, Kullanıcı'nın Program'ı kullanımıyla ilgili Kullanıcı ve Şirket arasındaki anlaşmanın bütününü oluşturmaktadır. Şirket'in bu Şartlar'ın herhangi bir hak veya hükmünü uygulamakta veya icra etmekteki başarısızlığı, böyle bir hak veya hükmün feragatını teşkil etmeyecektir. Bu Şartlar'ın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz olduğuna karar verilirse taraflar buna rağmen mahkemenin hükümde yansıtıldığı şekilde tarafların niyetlerini yürürlüğe koymak için teşvik etmesi gerektiğini ve bu Şartların diğer hükümlerinin tam olarak yürürlükte kaldığını kabul ederler. Bu Şartlardaki Bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve yasal veya akdi etkisi yoktur. Bu Şartların bir tarafı olmayan bir kişi bu Şartlardan herhangi birinin çıkarını icra etmek veya almak için hiçbir hakka sahip değildir.