Chọn kế hoạch của bạn

Trả phí
/Tháng Được gửi hóa đơn hàng năm
 • Kế hoạch học tập cá nhân hóa
 • Học đến 12 ngôn ngữ
 • Chứng chỉ chính thức
 • Thực hành với người bản ngữ
 • Chế độ ngoại tuyến
 • Bài học ngữ pháp
 • Bộ luyện từ vựng
Phổ biến nhất
Premium Plus
/Tháng Được gửi hóa đơn hàng năm
 • Kế hoạch học tập cá nhân hóa
 • Học đến 12 ngôn ngữ
 • Chứng chỉ chính thức
 • Thực hành với người bản ngữ
 • Chế độ ngoại tuyến
 • Bài học ngữ pháp
 • Bộ luyện từ vựng
Bảo đảm hoàn tiền trong vòng 14 ngày. Hủy bỏ bất cứ lúc nào, bất kể lý do gì.
PC Mag

"Gói Premium có thêm rất nhiều tính năng và xứng đáng với chi phí bỏ ra"

PC MAG, 2017 Xếp hạng của Biên tập viên - 4 sao "Xuất sắc"

Google

“Ứng dụng phải có“

The City University Of New York

22 giờ là Thành viên trả phí của Busuu = 1 kỳ học ngôn ngữ ở bậc cao đẳng

Nghiên cứu độc lập do trường Đại học thành phố New York tiến hành