Học nhanh hơn với Tài khoản trả phí của busuu

22 giờ là Thành viên trả phí của busuu = 1 kỳ học ngôn ngữ ở bậc cao đẳng

Trả phí

 • Thẻ ghi nhớ
 • Hội thoại với người bản ngữ
 • Khóa học trong khi đi du lịch
 • Trắc nghiệm trên ứng dụng di động với chế độ ngoại tuyến
 • Trắc nghiệm và các chứng chỉ chính thức
 • Bài tập ngữ pháp
 • Bộ luyện từ vựng
 • Truy cập đầy đủ vào 12 khóa học ngôn ngữ khác nhau

Từ

Xem kế hoạch

Miễn phí

 • Thẻ ghi nhớ
 • Hội thoại với người bản ngữ
 • Khóa học trong khi đi du lịch
 • Trắc nghiệm trên ứng dụng di động với chế độ ngoại tuyến
 • Trắc nghiệm và các chứng chỉ chính thức
 • Bài tập ngữ pháp
 • Bộ luyện từ vựng
 • Truy cập đầy đủ vào 12 khóa học ngôn ngữ khác nhau
Tiếp tục miễn phí