Chọn kế hoạch của bạn

Trả phí
/Tháng Được gửi hóa đơn hàng năm
 • Kế hoạch học tập cá nhân hóa
 • Học đến 12 ngôn ngữ
 • Chứng chỉ chính thức
 • Thực hành với người bản ngữ
 • Chế độ ngoại tuyến
 • Bài học ngữ pháp
 • Bộ luyện từ vựng
Phổ biến nhất
Premium Plus
/Tháng Được gửi hóa đơn hàng năm
 • Kế hoạch học tập cá nhân hóa
 • Học đến 12 ngôn ngữ
 • Chứng chỉ chính thức
 • Thực hành với người bản ngữ
 • Chế độ ngoại tuyến
 • Bài học ngữ pháp
 • Bộ luyện từ vựng
Bảo đảm hoàn tiền trong vòng 14 ngày. Hủy bỏ bất cứ lúc nào, bất kể lý do gì.

4.9

4.7

Google Play logo

Editors' Choice

Google Play

ELTons logo

Innovation 2020

ELTons

Apple logo

App of the year

App store

Tôi đang học tiếng Pháp và tôi yêu bản dịch các cuộc hội thoại ở cuối nhiều bài học. Họ sử dụng người nói bản địa, chứ không phải người máy và nói với tốc độ tự nhiên giúp bạn có thể nghe rõ sự liên kết giữa các từ.

Tôi rất thích ứng dụng này vì nó dễ sử dụng và có cộng đồng tuyệt vời. Các bài học được thiết kế rất hay và ứng dụng cực kỳ dễ sử dụng. Chỉ cần chọn ngôn ngữ mà bạn muốn và ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn suốt chặng đường còn lại.

Cho dù bạn đang học ngôn ngữ nào, ứng dụng này dạy bạn các khái niệm ngữ pháp thực tế và cách sử dụng chúng. Điều này khiến tôi thấy cực kỳ ấn tượng.