Chọn kế hoạch của bạn

Bảo đảm hoàn tiền trong vòng 14 ngày. Hủy bỏ bất cứ lúc nào, bất kể lý do gì.

Phổ biến nhất
Premium Plus
/Tháng
Được gửi hóa đơn hàng năm
Trả phí
/Tháng
Được gửi hóa đơn hàng năm
Gói đang dùng
Cơ bản
Miễn phí
Được lựa chọn. Học tới: 14 ngôn ngữ 14 ngôn ngữ
Đạt mục tiêu của bạn với Kế hoạch học tập cá nhân
Nhận Chứng chỉ Busuu cho mọi trình độ mà bạn đã hoàn thành
Nhận phản hồi từ cộng đồng người bản ngữ của chúng tôi
Học mọi nơi với Chế độ ngoại tuyến
Tự tin tạo câu với bài học ngữ pháp
Không bao giờ quên nội dung mà bạn đã học với tính năng ôn tập dựa trên công nghệ AI
Chọn
Phổ biến nhất
Premium Plus
/Tháng Được gửi hóa đơn hàng năm
 • Đạt mục tiêu của bạn với Kế hoạch học tập cá nhân
 • Nhận Chứng chỉ Busuu cho mọi trình độ mà bạn đã hoàn thành
 • Nhận phản hồi từ cộng đồng người bản ngữ của chúng tôi
 • Học mọi nơi với Chế độ ngoại tuyến
 • Tự tin tạo câu với bài học ngữ pháp
 • Không bao giờ quên nội dung mà bạn đã học với tính năng ôn tập dựa trên công nghệ AI
Trả phí
/Tháng Được gửi hóa đơn hàng năm
 • Đạt mục tiêu của bạn với Kế hoạch học tập cá nhân
 • Nhận Chứng chỉ Busuu cho mọi trình độ mà bạn đã hoàn thành
 • Nhận phản hồi từ cộng đồng người bản ngữ của chúng tôi
 • Học mọi nơi với Chế độ ngoại tuyến
 • Tự tin tạo câu với bài học ngữ pháp
 • Không bao giờ quên nội dung mà bạn đã học với tính năng ôn tập dựa trên công nghệ AI

4.9

4.7

Google Play logo

Editors' Choice

Google Play

ELTons logo

Innovation 2020

ELTons

Apple logo

App of the year

App store

Tôi đang học tiếng Pháp và tôi yêu bản dịch các cuộc hội thoại ở cuối nhiều bài học. Họ sử dụng người nói bản địa, chứ không phải người máy và nói với tốc độ tự nhiên giúp bạn có thể nghe rõ sự liên kết giữa các từ.

Tôi rất thích ứng dụng này vì nó dễ sử dụng và có cộng đồng tuyệt vời. Các bài học được thiết kế rất hay và ứng dụng cực kỳ dễ sử dụng. Chỉ cần chọn ngôn ngữ mà bạn muốn và ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn suốt chặng đường còn lại.

Cho dù bạn đang học ngôn ngữ nào, ứng dụng này dạy bạn các khái niệm ngữ pháp thực tế và cách sử dụng chúng. Điều này khiến tôi thấy cực kỳ ấn tượng.