Học nhanh hơn với Tài khoản trả phí của busuu

Miễn phí
Trả phí
Thẻ ghi nhớ
Bài sửa từ những người bản địa
Trắc nghiệm và các chứng chỉ chính thức
Khóa học trong khi đi du lịch
Trắc nghiệm trên ứng dụng di động với chế độ ngoại tuyến
Bài tập ngữ pháp
Trình hướng dẫn Từ vựng
Tập nói với bài tập Hội thoại
Truy cập đầy đủ vào 12 khóa học ngôn ngữ khác nhau

Chọn kế hoạch của bạn

Đã xảy ra lỗi tạm thời, vui lòng thử lại sau.

Bảo đảm thanh toán với cam kết hoàn tiền trong vòng 7 ngày và hủy bất cứ lúc nào

Liên hệ và hỗ trợ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại team@busuu.com