POLITYKA PRYWATNOŚCI

busuu podchodzi do sprawy Państwa prywatności bardzo poważnie. busuu zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności, zaś niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy oraz ujawniamy zgromadzone dane. Niniejsza polityka dotyczy zarządzania danymi osobowymi, które busuu zbiera i otrzymuje od Państwa. busuu jest dostawcą usług („Usługa”) zgodnie z Warunkami świadczenia usług oraz niniejszą Polityką prywatności. Od czasu do czasu niniejsza Polityka prywatności może zostać zaktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną wówczas umieszczone na Stronie. W dowolnym momencie mogą Państwo przejrzeć aktualną wersję Polityki prywatności pod adresem www.busuu.com/privacy. Państwa nieprzerwane korzystanie z Usług lub Strony po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z akceptacją Polityki prywatności. Wyrazy rozpoczynające się dużą literą w niniejszej Polityce prywatności, a niezdefiniowane w tym dokumencie, zostały zdefiniowane w Warunkach świadczenia usług.

1. GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

W chwili rejestracji konta na busuu gromadzimy dane osobowe takie jak nazwa użytkownika, adres e-mail, data urodzenia, płeć, język rodzimy oraz język, którego się uczysz, a także inne dane osobowe, zdjęcie profilowe oraz informacje dotyczące ustawień wprowadzone przez Państwa w Usłudze. busuu korzysta z Państwa danych osobowych wyłącznie w następujących celach: (i) dostarczenia Usług; (ii) udzielenia odpowiedzi na pytania i komentarze; (iii) kontaktu za pomocą poczty i poczty elektronicznej (lub innych środków komunikacji elektronicznej) w związku ze świadczoną Usługą; (iv) statystycznych oraz (v) innych zgodnych z wprowadzonymi przez Państwa informacjami. Korzystając z Usługi, mogą Państwo stworzyć swój profil osobisty, zawierać znajomości, wysyłać wiadomości, wyszukiwać i zapytywać, brać udział w wydarzeniach oraz kursach, a także przesyłać informacje poprzez różne kanały. busuu przechowuje i zbiera te informacje w celu zapewnienia świadczenia Usługi oraz zaoferowania bardziej spersonalizowanych funkcji. busuu otrzymuje również i zapisuje informacje z Państwa komputera i wyszukiwarki, z uwzględnieniem adresu IP, informacji o ciasteczkach, oprogramowania oraz sprzętu, a także wyszukiwanych stron bez względu na to, czy mają Państwo założone u nas konto czy też nie. busuu korzysta z tych informacji w celu dopasowania wyświetlanych reklam oraz Treści, a także w celu spełnienia Państwa oczekiwań dotyczących produktów i usług, poprawy naszych Usług, kontaktu z Państwem, przeprowadzenia badań oraz tworzenia anonimowych raportów dla celów wewnętrznych oraz dla klientów zewnętrznych, na przykład reklamodawców. Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszego systemu zaproszeń, aby powiadomić swojego znajomego o naszej stronie, poprosimy Państwa o adres e-mail tego znajomego. Do Państwa znajomego zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem do odwiedzenia naszej strony. busuu może wysłać zaproszenie kilka razy. busuu przechowuje informacje w celu wysłania tego rodzaju wiadomości e-mail i, o ile Państwa zaproszenie zostanie zaakceptowane, zarejestrowania Państwa znajomego, a także w celu śledzenia skuteczności naszego programu poleceń. Państwa znajomy może skontaktować się z nami pod adresem privacy@busuu.com w celu usunięcia tych informacji z naszej bazy danych. Prosimy zauważyć, że jeśli wprowadzają Państwo dane dotyczące płatności za Usługę w chwili zakupu Usługi płatnej (z uwzględnieniem członkostwa Premium), busuu nie otrzymuje ani nie przechowuje informacji dotyczących płatności. Są one przechowywane oraz używane przez naszych dostawców usług płatniczych w celu realizacji procesu płatności. Przechodząc do Ustawień na Stronie, mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z wiadomości e-mail otrzymywanych od busuu, w tym biuletynów, powiadomień e-mail oraz raportów z postępami.

2. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przechowujemy wyłącznie na bezpiecznych serwerach znajdujących się w bezpiecznych obiektach w Unii Europejskiej i posiadających aktualne zabezpieczenia firewall. Informacje, które od Państwa pobieramy, mogą być przekazywane, przechowywane lub przetwarzane przez osoby pracujące dla nas lub naszych dostawców. Pracownicy ci mogą być zaangażowani między innymi w przetwarzanie Państwa danych oraz zapewnianie usług wsparcia. Przekazując swoje dane osobowe, zgadzają się Państwo na ich przekazywanie, przechowywanie oraz przetwarzanie. busuu podejmie wszelkie kroki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Państwa danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać wyłącznie przez okres potrzebny do realizacji celów wymienionych w niniejszej Polityce prywatności lub w inny wcześniej uzgodniony sposób.

3. PLIKI COOKIE

Plik cookie to niewielka ilość informacji, często zawierająca anonimowy, unikalny identyfikator przesyłany do Państwa przeglądarki z komputerów strony internetowej i przechowywany na dysku twardym Państwa komputera. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w celu zaakceptowania wszystkich plików cookie, odrzucenia wszystkich plików cookie lub ustawienia powiadomienia, kiedy plik cookie zostaje zapisany. Jeśli chcą Państwo usunąć pliki cookie znajdujące się na komputerze, prosimy o zapoznanie się z instrukcją swojej przeglądarki w celu znalezienia pliku lub katalogu przechowującego pliki cookie. Jeśli odrzucą Państwo wszystkie pliki cookie, mogą Państwo nie być w stanie korzystać z niektórych Usług. Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookie przez busuu znajdą Państwo pod adresem www.busuu.com/cookies busuu zezwala innym podmiotom wyświetlającym reklamy lub dostarczającym usługi na niektórych naszych stronach internetowych ustawiać oraz uzyskiwać dostęp do ich plików cookie na Państwa komputerze. Korzystanie z plików cookie przez inne podmioty podlega ich własnym politykom prywatności, a nie niniejszej polityce. Reklamodawcy lub inne jednostki nie mają dostępu do plików cookie busuu.

4. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane profilowe (oprócz adresu e-mail oraz hasła) przedstawiamy osobom szukającym znajomych oraz w celu wsparcia innych funkcji na Stronie. busuu nie wypożycza, nie sprzedaje ani nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, w których za Państwa zgodą dostarczamy żądane produkty lub usługi lub w następujących przypadkach:

  • kiedy busuu ma do czynienia z wezwaniem sądowym, wyrokiem sądu lub procesem sądowym, bądź w celu ustalenia lub wyegzekwowania przysługujących nam praw lub obrony przed roszczeniami;
  • kiedy busuu uważa, iż konieczne jest udostępnienie informacji w celu przeprowadzenia dochodzenia, udaremnienia działań sprzecznych z prawem, w razie podejrzenia oszustwa czy sytuacji stanowiących potencjalne zagrożenie fizycznego bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, złamania Warunków świadczenia usług busuu lub zgodnie z innymi wymogami prawa;
  • kiedy używają Państwo Usług płatnych (z uwzględnieniem Członkostwa Premium) jako studenci lub osoby zatrudnione, wówczas możemy Państwa dane osobowe przekazać (odpowiednio) właściwej instytucji edukacyjnej lub pracodawcy w celu monitorowania przez nich sposobu korzystania przez Państwa z Usług płatnych;
  • kiedy następuje przejęcie busuu przez inną firmę lub połączenie busuu z inną firmą. W takich przypadkach busuu poinformuje Państwa wcześniej, że dane dotyczące Państwa będą podlegały innej polityce prywatności.

Prosimy zauważyć, że w przypadku każdorazowego ujawnienia swoich danych osobowych w internecie, istnieje możliwość gromadzenia i wykorzystywania tych informacji przez inne osoby. W rezultacie opublikowania swoich danych osobowych w internecie, w miejscu ogólnodostępnym, mogą Państwo otrzymywać niechciane wiadomości od innych podmiotów. Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe członkom naszej grupy, czyli naszym spółkom zależnym, naszej spółce dominującej oraz jej spółkom zależnym (zgodnie z ust. 1159 Ustawy o działalności przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii z 2006 r., zarówno obecnie, jak i w przyszłości).

5. REKLAMY STRON TRZECICH

busuu wyświetla reklamy ukierunkowane w oparciu o dane osobowe. Reklamodawcy mogą przyjąć, że osoby dokonujące interakcji, przeglądające oraz klikające reklamy ukierunkowane, spełniają określone kryteria ukierunkowania (na przykład mężczyźni w wieku 18-24 lat z określonego regionu geograficznego). busuu nie przekazuje żadnych danych osobowych reklamodawcom, kiedy dokonują Państwo interakcji lub przeglądają reklamę ukierunkowaną. Jednak dokonując interakcji lub przeglądając reklamę, akceptują Państwo możliwość, iż reklamodawca przyjmie, że spełniają Państwo kryteria ukierunkowania, wykorzystywane w celu wyświetlenia reklamy. My również możemy stosować reklamy ukierunkowane w stosunku do Państwa w imieniu przynajmniej jednej strony trzeciej, ale dokonując tego, nie będziemy udostępniać Państwa adresu e-mail ani innych danych osobowych podmiotom trzecim.

6. POUFNOŚĆ ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

Podejmujemy odpowiednie kroki w celu ochrony danych osobowych, korzystając z właściwych oraz ogólnie przyjętych metod ochrony danych przed utratą lub kradzieżą, a także przed nieupoważnionym dostępem, ujawnianiem, kopiowaniem, niepoprawnym użyciem lub modyfikacją. Państwa dane osobowe oraz hasło są chronione, zaś inne informacje, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, mogą być przeglądane przez nas oraz przez Państwa. Zgadzają się Państwo na zachowanie poufności swoich haseł oraz na nieujawnianie ich nikomu lub niezezwalanie na ich ujawnianie. busuu daje dostęp do Państwa danych osobowych wyłącznie pracownikom, którzy według busuu potrzebują tych informacji w celu dostarczenia produktów lub Usług bądź w celu wykonywania ich pracy. W celu ochrony Państwa danych osobowych, busuu posiada fizyczne, elektroniczne oraz proceduralne formy ochrony zgodne z przepisami. Jednakże nie możemy zagwarantować, że transmisja danych przez internet będzie w 100% bezpieczna. W konsekwencji busuu nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji przesyłanych do busuu. W szczególności, uzyskując dostęp do Usługi oraz korzystając z niej, dokonują tego Państwo na własne ryzyko oraz są Państwo odpowiedzialni za ograniczenie dostępu do swojego komputera oraz upewnienie się, że w komputerze nie ma żadnych złośliwych kodów, programów szpiegujących, wirusów, trojanów itp., które mogą śledzić dane wprowadzane w Usłudze, łącznie z adresem e-mail oraz informacjami dotyczącymi płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zniszczenia wynikające z niezastosowania się do tego punktu przez użytkownika. Kiedy jednak dokonują Państwo płatności za Usługę płatną, busuu korzysta z bezpiecznych dostawców usług płatności, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa płatności.

7. WITRYNY STRON TRZECICH

Jeśli Strona lub inna część Usługi zawiera łącza do innych witryn, witryny te nie stosują się do zasad niniejszej Polityki prywatności. busuu zaleca zapoznanie się z politykami prywatności umieszczonymi na tych witrynach w celu zrozumienia stosowanych tam procedur gromadzenia, korzystania oraz ujawniania danych osobowych.

8. KONTAKT Z BUSUU

Mogą Państwo otrzymać kopię swoich danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem Strony lub zażądać od busuu aktualizacji, zmiany lub usunięcia danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem privacy@busuu.com. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności, mogą Państwo skontaktować się z busuu, pisząc na adres privacy@busuu.com.

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2016