POLITYKA PRYWATNOŚCI


Busuu podchodzi do sprawy Państwa prywatności bardzo poważnie. Busuu zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności, zaś niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy oraz ujawniamy zgromadzone dane.

Niniejsza polityka dotyczy:

 • ważnych informacji o naszej firmie
 • zbieranych przez nas danych osobowych
 • sposobów, w jakie gromadzimy Państwa dane osobowe, sposobów ich wykorzystywania oraz powodów, dla których to robimy
 • powodów, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe
 • przypadków, w których ujawniamy Państwa dane osobowe grupie Busuu lub innym organizacjom
 • przekazywania danych za granicę
 • praw i możliwości, jakimi Państwo dysponują w zakresie zarządzania danymi osobowymi
 • powodów, dla których używamy plików cookie
 • kroków, jakie podejmujemy, aby Państwa dane były przechowywane w sposób bezpieczny i poufny
 • długości okresu przechowywania Państwa danych
 • przysługujących Państwu praw


1. WAŻNE INFORMACJE O NASZEJ FIRMIE

Busuu jest dostawcą usług („Usługa”) zgodnie z Warunkami świadczenia usług oraz następującą Polityką prywatności. Od czasu do czasu niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną wówczas umieszczone na naszej stronie internetowej („Strona”). W dowolnym momencie mogą Państwo przejrzeć aktualną wersję Polityki prywatności pod adresem https://www.busuu.com/pl/privacy. Państwa nieprzerwane korzystanie z Usług lub Strony po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z akceptacją nowej Polityki prywatności. Strona ta nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy świadomie żadnych danych dotyczących dzieci. Wyrazy rozpoczynające się dużą literą w niniejszej Polityce prywatności, a niezdefiniowane w tym dokumencie, zostały zdefiniowane Warunkach świadczenia usług.

Busuu Limited sprawuje kontrolę nad Państwa danymi osobowymi i jest za nie odpowiedzialne (dalej w niniejszej Polityce prywatności zwane łącznie „Busuu” lub „my”). W każdej chwili mają Państwo prawo złożyć zażalenie do Information Commissioner’s Office (ICO), brytyjskiego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (www.ico.org.uk). Będziemy jednak wdzięczni za możliwość przyjrzenia się Państwa wątpliwościom, zanim zwrócą się Państwo z nimi do ICO, dlatego przede wszystkim prosimy o kontakt z nami.

Niniejsza strona może zawierać łącza do witryn stron trzecich, wtyczki i aplikacje. Kliknięcie w te łącza lub aktywacja tych połączeń może pozwolić stronom trzecim na zbieranie Państwa danych i dalsze ich udostępnianie. Busuu nie ma kontroli nad witrynami stron trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za ich zasady ochrony prywatności. Gdy opuszczają Państwo naszą stronę, zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności kolejnych odwiedzanych stron.


2. INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY I OTRZYMUJEMY

W chwili rejestracji konta na Busuu gromadzimy dane osobowe takie jak nazwa użytkownika, adres e-mail, data urodzenia, płeć, język rodzimy oraz język, którego się uczysz, a także inne dane osobowe, zdjęcie profilowe oraz informacje dotyczące ustawień wprowadzone przez Państwa w Usłudze.

Busuu gromadzi i automatycznie generuje również szereg innych obszarów wykorzystywania danych, w tym usług metadanych, danych logowania, informacji o urządzeniach, adresów IP, danych stron trzecich oraz informacji o plikach cookie.

Gromadzimy również dane zagregowane (takie jak dane statystyczne czy demograficzne) oraz korzystamy z nich i udostępniamy je do różnych celów. Dane zagregowane mogą pochodzić od Państwa danych osobowych, ale nie są danymi osobowymi w rozumieniu prawa, jako że nie ujawniają Państwa tożsamości w sposób pośredni ani bezpośredni. Na przykład możemy gromadzić dane o użytkowniku w celu procentowego wyliczenia czasu jego korzystania z określonej funkcji. Jednak jeśli połączymy dane zagregowane z Państwa danymi osobowymi tak, że w sposób pośredni lub bezpośredni może dojść do ustalenia Państwa tożsamości, wówczas tak połączone dane traktujemy jak dane osobowe podlegające niniejszym zasadom prywatności. Nie zbieramy żadnych danych osobowych szczególnych kategorii (w tym danych o rasie lub pochodzeniu etnicznym, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, orientacji seksualnej, poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji zdrowotnych, genetycznych ani biometrycznych). Nie gromadzimy również żadnych informacji dotyczących popełnionych przestępstw czy wykroczeń.

Możemy się kontaktować z Państwem w celu zaproszenia do wzięcia udziału w badaniach. Uczestnicząc w nich, potwierdzają Państwo, że zapoznali się z warunkami przeprowadzania badań oraz wyrażają na nie zgodę. Aby uzyskać precyzyjne wyniki, w niektórych badaniach wykorzystamy informacje powiązane z Państwa kontem Busuu. Rezultaty zostaną zebrane i będą mogły służyć celom marketingowym. Nie udostępnimy żadnych Państwa informacji stronom trzecim. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane w sposób bezpieczny w trakcie badania oraz zostaną usunięte po opublikowaniu jego wyników. Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie na bezpiecznych serwerach z aktualną zaporą sieciową, znajdujących się w zabezpieczonych obiektach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jeśli zdecydują się Państwo na udział w dowolnym badaniu, proszę pamiętać, że uczestnictwo w nim jest dobrowolne i w każdym momencie można się z niego wycofać. W przypadku chęci wycofania się prosimy o przesłanie e-maila na adres research-team@busuu.com. Zrealizujemy Państwa prośbę następnego dnia roboczego w Wielkiej Brytanii. Wszystkie Państwa dane zostaną wówczas usunięte z naszej bazy danych i wyłączone z badań.

Korzystając z Usługi, mogą Państwo stworzyć swój profil osobisty, zawierać znajomości, wysyłać i otrzymywać wiadomości, wyszukiwać i zapytywać, brać udział w wydarzeniach oraz kursach, a także przesyłać informacje poprzez różne kanały.

Nie są Państwo ustawowo ani umownie zobowiązani do dostarczenia tych danych, lecz w przypadku ich braku, nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu Usługi.


3. WYKORZYSTANIE DANYCH

Busuu korzysta z Państwa danych osobowych wyłącznie w uzasadnionych przypadkach do następujących celów:

(i) dostarczenia, aktualizacji, utrzymania i ochrony naszych usług, stron internetowych, aplikacji i interesów;
(ii) spełnienia wymogów stawianych przez obowiązujące prawo, procedury lub przepisy;
(iii) udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i komentarze;
(iv) przesyłania ofert marketingowych i komunikacji związanej z transakcjami, w tym między innymi e-maili, powiadomień typu „push”, SMS-ów oraz wiadomości w aplikacjach w związku ze świadczoną Usługą;
(v) statystycznych;
(vi) rozliczeń finansowych, zarządzania kontem i innych spraw administracyjnych;
(vii) przeprowadzenia dochodzenia oraz udaremnienia działań naruszających bezpieczeństwo i niewłaściwe korzystanie;
(viii) innych celów opisanych w chwili gromadzenia danych.

Busuu wykorzystuje takie informacje do dostosowywania marketingu i treści, które Państwo widzą, realizowania Państwa zamówień na produkty i usługi, ulepszania naszych usług dla Państwa, kontaktowania się z Państwem, prowadzenia badań i dostarczania anonimowych raportów do celów wewnętrznych i dla klientów zewnętrznych, takich jak reklamodawcy. Jeśli zdecydują się Państwo udostępnić link z zaproszeniem na Busuu znajomemu, a ten go kliknie, zobaczy wówczas Państwa zdjęcie profilowe (jeśli takie istnieje) i nazwę na stronie głównej Busuu. W każdej chwili mogą Państwo usunąć i zmienić te dane w ustawieniach swojego profilu. Żadne inne informacje nie są widoczne.

Prosimy zauważyć, że jeśli wprowadzają Państwo dane dotyczące płatności za Usługę w chwili zakupu Usługi płatnej (z uwzględnieniem członkostwa Premium), Busuu nie otrzymuje ani nie przechowuje informacji dotyczących płatności. Są one przechowywane oraz używane przez naszych dostawców usług płatniczych w celu realizacji procesu płatności.

Mogą Państwo zrezygnować z komunikacji promocyjnej zapoczątkowanej przez Busuu podczas rejestracji do Usługi. Mogą również Państwo zrezygnować z wszelkiej komunikacji, e-maili, powiadomień typu „push” i SMS-ów z poziomu komunikacji lub ustawień.

Dane e-mailowe użytkowników rejestrujących się poprzez organizację przy użyciu adresu e-mail tej organizacji zostały nam udostępnione przez administratora Państwa danych. W tym przypadku otrzymali Państwo informację dotyczącą logowania. W każdej chwili mogą Państwo anulować subskrypcję tego typu powiadomień.


4. PRZECHOWYWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przechowujemy wyłącznie na bezpiecznych serwerach znajdujących się w bezpiecznych obiektach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i posiadających aktualne zabezpieczenia firewall. W przypadku przekazywania Państwa danych osobowych poza EOG jesteśmy w stanie zagwarantować podobny stopień bezpieczeństwa poprzez upewnienie się, że zastosowanie znalazł przynajmniej jeden z następujących środków bezpieczeństwa:

 • Państwa dane osobowe przekażemy tylko tym krajom, w których poziom ochrony danych osobowych został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni. Szczegółowe informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać z materiałów Komisji Europejskiej: Adekwatność ochrony danych osobowych w krajach spoza UE.
 • Korzystając z niektórych usługodawców, możemy zastosować konkretne umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską, które dają taką samą ochronę danych osobowych, jaka obowiązuje w Europie. Szczegółowe informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać z materiałów Komisji Europejskiej: Wzory umów do przekazywania danych osobowych do państw trzecich.


5. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Busuu będzie przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres potrzebny do realizacji uzasadnionych interesów gospodarczych, przeprowadzania audytów, przestrzegania (i udowodnienia przestrzegania) zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów. W celu określenia właściwego czasu przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, rodzaj i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko wyrządzenia krzywdy przez nieautoryzowane ich użycie lub ujawnienie, cel przetwarzania danych osobowych oraz inne możliwości jego osiągnięcia, a także wymogi stawiane przez obowiązujące prawo. Mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych, wysyłając e-mail z odpowiednią prośbą na adres privacy@busuu.com. Prosimy pamiętać, że w tym przypadku zachowamy wszelkie dane finansowe, zgodnie z lokalnymi przepisami.


6. PLIKI COOKIE

Plik cookie to niewielka ilość informacji, często zawierająca anonimowy, unikalny identyfikator przesyłany do Państwa przeglądarki z komputerów strony internetowej i przechowywany na dysku twardym Państwa komputera. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w celu zaakceptowania wszystkich plików cookie, odrzucenia wszystkich plików cookie lub ustawienia powiadomienia, kiedy plik cookie zostaje zapisany. Jeśli chcą Państwo usunąć pliki cookie znajdujące się na komputerze, prosimy o zapoznanie się z instrukcją swojej przeglądarki w celu znalezienia pliku lub katalogu przechowującego pliki cookie. Jeśli odrzucą Państwo wszystkie pliki cookie, mogą Państwo nie być w stanie korzystać z niektórych Usług. Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookie przez Busuu znajdą Państwo pod adresem https://www.busuu.com/pl/cookies Busuu zezwala innym podmiotom wyświetlającym reklamy lub dostarczającym usługi na niektórych naszych stronach internetowych ustawiać oraz uzyskiwać dostęp do ich plików cookie na Państwa komputerze. Korzystanie z plików cookie przez inne podmioty podlega ich własnym politykom prywatności, a nie niniejszej polityce. Reklamodawcy lub inne jednostki nie mają dostępu do plików cookie Busuu.


7. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane profilowe (oprócz adresu e-mail oraz hasła) przedstawiamy osobom szukającym znajomych oraz w celu wsparcia innych funkcji na Stronie. Busuu nie wypożycza, nie sprzedaje ani nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, w których za Państwa zgodą dostarczamy żądane produkty lub usługi lub w następujących przypadkach:

• kiedy Busuu ma do czynienia z wezwaniem sądowym, wyrokiem sądu lub procesem sądowym, bądź w celu ustalenia lub wyegzekwowania przysługujących nam praw lub obrony przed roszczeniami;
• kiedy Busuu uważa, iż konieczne jest udostępnienie informacji w celu przeprowadzenia dochodzenia, udaremnienia działań sprzecznych z prawem, w razie podejrzenia oszustwa czy sytuacji stanowiących potencjalne zagrożenie fizycznego bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, złamania Warunków świadczenia usług Busuu lub zgodnie z innymi wymogami prawa;
• kiedy używają Państwo Usług płatnych (z uwzględnieniem Członkostwa Premium) jako studenci lub osoby zatrudnione, wówczas możemy Państwa dane osobowe przekazać (odpowiednio) właściwej instytucji edukacyjnej lub pracodawcy w celu monitorowania przez nich sposobu korzystania przez Państwa z Usług płatnych;
• kiedy następuje przejęcie Busuu przez inną firmę lub połączenie Busuu z inną firmą. W takich przypadkach Busuu poinformuje Państwa wcześniej, że dane dotyczące Państwa będą podlegały innej polityce prywatności.

Państwa dane, w tym adresy e-mail, możemy udostępniać innym podmiotom przetwarzającym dane, takim jak Facebook, Google, Braze czy Snapchat, w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych. Dane użytkowników kont Premium wykupionych przez organizację nie zostaną udostępnione innym podmiotom w celu wyświetlania reklam. Używamy również narzędzi analitycznych, takich jak Intercom, Braze i Amplitude, które mogą niekiedy korzystać z Państwa danych osobowych, takich jak adresy IP. W niektórych przypadkach Państwa dane mogą być przekazywane poza obszar EOG.

Od wszystkich stron trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i postępowania zgodnego z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do własnych celów; udzielamy im jedynie zezwolenia na przetwarzanie Państwa danych osobowych do określonych celów zgodnych z naszymi zaleceniami.

Prosimy zauważyć, że w przypadku każdorazowego ujawnienia swoich danych osobowych w internecie, istnieje możliwość gromadzenia i wykorzystywania tych informacji przez inne osoby. W rezultacie opublikowania swoich danych osobowych w internecie, w miejscu ogólnodostępnym, mogą Państwo otrzymywać niechciane wiadomości od innych podmiotów.

Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe firmom wchodzącym w skład grupy Busuu Online S.L. i Busuu Servicos Online LTDA.


8. REKLAMY STRON TRZECICH

W oparciu o dane osobowe, Busuu wyświetla reklamy ukierunkowane. Reklamodawcy mogą przyjąć, że osoby dokonujące interakcji, przeglądające oraz klikające reklamy ukierunkowane, spełniają określone kryteria ukierunkowania (na przykład mężczyźni w wieku 18-24 lat z określonego regionu geograficznego). Busuu nie przekazuje żadnych danych osobowych reklamodawcom, kiedy przeglądają Państwo lub wchodzą w interakcję z reklamą ukierunkowaną. Jednak nawiązując interakcję lub przeglądając reklamę, akceptują Państwo możliwość, iż reklamodawca przyjmie, że spełniają Państwo kryteria ukierunkowania wykorzystywane w celu wyświetlenia reklamy.


9. POUFNOŚĆ ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

Podejmujemy odpowiednie kroki w celu ochrony danych osobowych, korzystając z właściwych oraz ogólnie przyjętych metod ochrony danych przed utratą lub kradzieżą, a także przed nieupoważnionym dostępem, ujawnianiem, kopiowaniem, niepoprawnym użyciem lub modyfikacją.

Państwa dane osobowe oraz hasło są chronione, zaś inne informacje, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, mogą być przeglądane przez nas oraz przez Państwa. Zgadzają się Państwo na zachowanie poufności swoich haseł oraz na nieujawnianie ich nikomu lub niezezwalanie na ich ujawnianie.

Busuu daje dostęp do Państwa danych osobowych wyłącznie pracownikom, którzy według Busuu potrzebują tych informacji w celu dostarczenia produktów lub Usług bądź w celu wykonywania ich pracy.

W celu ochrony Państwa danych osobowych, Busuu posiada fizyczne, elektroniczne oraz proceduralne formy ochrony zgodne z przepisami. Jednakże nie możemy zagwarantować, że transmisja danych przez internet będzie w 100% bezpieczna. W konsekwencji Busuu nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji przesyłanych do Busuu. W szczególności, uzyskując dostęp do Usługi oraz korzystając z niej, dokonują tego Państwo na własne ryzyko oraz są Państwo odpowiedzialni za ograniczenie dostępu do swojego komputera oraz upewnienie się, że w komputerze nie ma żadnych złośliwych kodów, programów szpiegujących, wirusów, trojanów itp., które mogą śledzić dane wprowadzane w Usłudze, łącznie z adresem e-mail oraz informacjami dotyczącymi płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zniszczenia wynikające z niezastosowania się do tego punktu przez użytkownika.

Kiedy jednak dokonują Państwo płatności za Usługę płatną, Busuu korzysta z bezpiecznych dostawców usług płatności, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa płatności.

Busuu używa mechanizmu zabezpieczeń reCAPTCHA i podlega Polityce prywatności oraz Warunkom korzystania z usług Google.


10. WITRYNY STRON TRZECICH

Jeśli Strona lub inna część Usługi zawiera łącza do innych witryn, witryny te nie stosują się do zasad niniejszej Polityki prywatności. Busuu zaleca zapoznanie się z politykami prywatności umieszczonymi na tych witrynach w celu zrozumienia stosowanych tam procedur gromadzenia, korzystania oraz ujawniania danych osobowych.


11. NAGRYWANIE LEKCJI

A. Utrwalanie nagrań wideo. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na nagrywanie przez Busuu filmów z lekcji. Nagranie służy wyłącznie do celu zapewnienia jakości lekcji i tutoringu. Nagrania nie będą udostępniane na zewnątrz, wykorzystywane do indywidualnego targetowania ani do sprzedaży, marketingu lub innych celów promocyjnych. Korzystając z usług Busuu, użytkownik zgadza się i wyraża zgodę na takie nagrania, które są nieodpłatne, niezamawiane i niepodlegające żadnym ograniczeniom. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Busuu z tych nagrań bez powierniczych lub innych zobowiązań oraz bez dodatkowego wynagrodzenia. Użytkownik może zażądać usunięcia wszelkich istniejących nagrań, pisząc na adres privacy@busuu.com.

B. Nagrywanie wspomagające wymowę wyłącznie w formie audio. W przypadku skorzystania z lekcji mówienia z opcją informacji zwrotnej na temat wymowy bazującej na sztucznej inteligencji, Państwa głos zostanie nagrany, zapisany i wykorzystany do świadczenia na Państwa rzecz żądanej usługi i doskonalenia naszych usług, między innymi na potrzeby rozwijania sztucznej inteligencji i podobnych technologii, które ją wykorzystują.  Nie będzie ono używane celem jednoznacznego zidentyfikowania Państwa tożsamości.


12. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mają Państwo prawo do:

Wnioskowania o dostęp do swoich danych osobowych (ogólnie znanego jako „wniosek o udostępnienie danych”). Umożliwia to Państwu otrzymanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych i sprawdzenie, czy są przetwarzane zgodnie z prawem.
Wnioskowania o poprawienie przechowywanych przez nas danych osobowych. Dzięki temu mogą Państwo sprostować wszelkie przechowywane przez nas niekompletne bądź niedokładne informacje, co może jednak wiązać się z potrzebą zweryfikowania prawidłowości dostarczonych nam nowych danych.
Wnioskowania o usunięcie Państwa danych osobowych. Oznacza to, że mogą Państwo poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma istotnych powodów, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie. Mają Państwo też prawo wnioskować o usunięcie danych osobowych, jeśli skutecznie wyegzekwują Państwo swoje prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania (patrz poniżej), gdybyśmy wykorzystywali je niezgodnie z prawem lub gdyby ich usunięcie było wymagane przez lokalne przepisy. Prosimy pamiętać, że niekiedy możemy nie być w stanie spełnić prośby o usunięcie danych, np. ze względu na konkretne przepisy, o których, w razie potrzeby, zostaną Państwo poinformowani w chwili składania wniosku.
Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy polegamy na słusznym interesie (lub interesach strony trzeciej) i jest coś, co w Państwa konkretnej sytuacji sprawia, że chcą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych, gdyż negatywnie wpływa to na Państwa fundamentalne prawa i wolności. Mają Państwo prawo do sprzeciwu również wtedy, gdybyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe w bezpośrednich celach marketingowych. W niektórych przypadkach możemy udowodnić występowanie istotnych i uzasadnionych podstaw do przetwarzania Państwa danych, co będzie miało znaczenie nadrzędne w stosunku do Państwa praw i wolności.
Wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych. Dzięki temu mogą Państwo prosić nas o wstrzymanie przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach: (a) jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) gdy użycie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli; (c) jeśli wymagają Państwo, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli już ich nie potrzebujemy, ale potrzebują ich Państwo w celu ustanowienia lub wykonania roszczenia prawnego bądź obrony przed takim roszczeniem; (d) sprzeciwili się Państwo używaniu przez nas danych, ale my musimy ustalić, czy istnieją nadrzędne i uzasadnione podstawy do ich używania.
Wnioskowania o przekazanie Państwa danych osobowych stronie trzeciej. Państwa dane osobowe przekażemy Państwu lub wybranej przez Państwa stronie trzeciej, w przejrzystym, powszechnie stosowanym formacie do odczytu maszynowego. Prosimy zauważyć, że prawo to ma zastosowanie tylko w stosunku do informacji automatycznych, na których wykorzystywanie wyrazili Państwo zgodę bądź które posłużyły nam do zawarcia umowy z Państwem.
Wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy opieramy się na zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jednakże nie będzie miało to wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed wycofaniem Państwa zgody. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, mogą Państwo nie otrzymywać pewnych produktów lub usług. W takich przypadkach podczas wycofywania zgody zostaną Państwo o tym poinformowani. Jeśli chcą Państwo skorzystać z opisanych wyżej praw, prosimy o kontakt przy użyciu poniższych danych kontaktowych.

Nie ponoszą Państwo żadnych opłat wynikających z dostępu do danych osobowych (lub korzystania z jakichkolwiek przysługujących Państwu praw). Jednak jeśli Państwa wniosek okaże się bezpodstawny, powtarzalny bądź przesadny, możemy pobrać niewygórowaną opłatę. Ewentualnie możemy również w tych przypadkach odmówić rozpatrzenia Państwa wniosku. W celu potwierdzenia Państwa tożsamości możemy potrzebować od Państwa konkretnych informacji, aby upewnić się, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych (lub korzystania z innych przysługujących Państwu praw). Jest to ogólnie przyjęta metoda ochrony danych w celu nieujawniania danych osobowych komukolwiek, kto nie ma do tego prawa. Możemy również skontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji związanych z wnioskiem, które są potrzebne do udzielenia szybszej odpowiedzi. Na wszystkie uzasadnione wnioski staramy się odpowiadać w ciągu miesiąca. Czasami, jeśli Państwa wniosek jest szczególnie złożony lub złożyli Państwo kilka wniosków, może nam to zająć dłużej niż miesiąc. Wówczas zostaną Państwo o tym powiadomieni, a o postępach sprawy będziemy na bieżąco informować.


13. KONTAKT Z BUSUU

Busuu jest nazwą handlową Busuu Limited z siedzibą pod adresem Broadwalk House, 5 Appold Street, Londyn, EC2A 2AG.

Mogą Państwo otrzymać kopię swoich danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem Strony lub zażądać od Busuu aktualizacji, zmiany lub usunięcia danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem privacy@busuu.com. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności, mogą Państwo skontaktować się z Busuu, pisząc na adres privacy@busuu.com.


Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2024