Potwierdź swoje umiejętności językowe certyfikatem od Busuu i McGraw-Hill Education

Wykonaj test jeszcze dzisiaj!

Mc-Graw-Hill Education W 2015 roku Busuu rozpoczęło współpracę z McGraw-Hill Education, jedną z największych i najbardziej uznanych instytucji edukacyjnych na świecie. Owocem naszej współpracy jest oficjalny certyfikat, który potwierdza Twoją biegłość w danym języku.

"Testy te sprawdzają, jak dobrze rozumiesz najważniejsze zagadnienia na poziomie A1, A2, B1 lub B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Z chwilą zdania testu otrzymasz oficjalny certyfikat potwierdzający osiągnięcie danego poziomu od McGraw-Hill Education. "

Ta funkcja jest zarezerwowana dla użytkowników wersji Premium. Obecnie dostępna jest tylko w następujących kursach językowych: angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, włoskim i portugalskim. Jeśli naukę języka traktujesz poważnie, zachęcamy do nabycia członkostwa Premium i wykonania testu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie wiążą się z tym korzyści i jak możesz zademonstrować swoją biegłość w nowym języku!

Testy na zakończenie poziomów

Zespół ekspertów językowych Busuu ciężko pracował nad całkowitą zmianą dotychczasowych testów kończących poszczególne poziomy językowe. Wszystko po to, aby nasi użytkownicy lepiej poznali swój obecny poziom językowy oraz mogli zaprezentować swoje umiejętności i włożony wysiłek.

Oto niektóre funkcje testów:

  • Sprawdzenie umiejętności: każdy test składa się z trzech części – dialogu, rozumienia i wypowiadania się.

  • Słownictwo i gramatyka: każdy test skupia się na najważniejszych słówkach i zagadnieniach gramatycznych z danego poziomu.

  • Rezultat to konkretna ocena: zamiast zwyczajowego „zdane" lub „niezdane", uczniowie otrzymują oceny od C- do A+.

  • Ograniczona liczba testów poprawkowych: aby zachęcić naszych uczniów do zdawania testów tylko wtedy, kiedy są na nie naprawdę przygotowani. Każdy test można zdawać tylko raz na dwa tygodnie.
krok-1-wybierz-swoj-poziom

Krok 1 – wybierz swój poziom

Kliknij odpowiedni Test na zakończenie poziomu i zrób go jeszcze dzisiaj.

krok-2-wykonaj-test

Krok 2 – wykonaj test

Twoja wiedza zostanie sprawdzona za pomocą dialogu opartego na przerobionych materiałach. Zostaną również sprawdzone Twoje umiejętności rozumienia i wypowiadania się.

krok-3–zdaj-test-i-otrzymaj-swoj-certyfikat

Krok 3 – zdaj test i otrzymaj swój certyfikat

Certyfikat można pobrać w formacie PDF i udostępnić go w mediach społecznościowych – pochwal się swoimi osiągnięciami jeszcze dzisiaj!

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego warto przystąpić do testu na koniec poziomu?

Test pozwoli sprawdzić, czy udało Ci się opanować zagadnienia z danego poziomu i czy możesz rozpocząć kolejny. Dodatkowo będzie on potwierdzeniem Twojej ciężkiej pracy i możesz użyć go jako argumentu w rozmowie z pracodawcami lub po prostu pochwalić się nim na LinkedIn, aby zaimponować swoim znajomym!

W jakim formacie dostarczany jest certyfikat?

Certyfikat przesyłany jest pocztą elektroniczną w kolorowym dokumencie PDF, który możesz wydrukować. Jeśli test wykonasz poprzez nasze aplikacje mobilne, możesz również podzielić się jego wynikiem na LinkedIn.

Kiedy warto wykonać test?

Wykonanie testu powinno odbyć się z chwilą opanowania wszystkich lub większości zagadnień z danego poziomu językowego. Na przykład, jeśli jesteś już na poziomie A1 lub udało Ci się ukończyć poziom A1 na Busuu, zrób ten test, aby dowiedzieć się, czy pora przejść do poziomu A2. Nie musisz przerabiać wszystkich lekcji z danego poziomu, aby móc wykonać test.

Co sprawdza ten test?

Test sprawdza, jak dobrze rozumiesz zagadnienia na poziomie A1, A2, B1 lub B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Jeśli osiągniesz wynik poniżej 70%, oznaczać to będzie niezaliczenie testu i konieczność jego powtórzenia w celu otrzymania oceny i certyfikatu. Jeśli wynik testu przekroczy 70%, otrzymasz ocenę:

passrates-Busuu

Test nie jest oficjalną formą certyfikacji (w przeciwieństwie do np. TOEFL lub TOEIC), ponieważ nie jest nadzorowany. Mimo tego jest on świetnym wskaźnikiem Twojego aktualnego poziomu znajomości języka. Można go również wykonać, aby potwierdzić swój poziom i osiągnięcia językowe.

Ile razy mogę wykonać ten test?

Do testu możesz przystąpić dowolną ilość razy. Musisz jednak odczekać przynajmniej 2 tygodnie pomiędzy kolejnymi próbami. Ma to na celu zachęcenie Cię do nauki do testu i powtórzenia zagadnień w celu poprawienia wyniku.

Powodzenia w nauce języka!

Ucz się, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Także w trybie offline

Weź Busuu ze sobą i wykorzystaj na naukę każdą wolną chwilę – w kolejce po kawę, czekając na znajomego... a nawet w drodze do pracy. Po prostu zawczasu pobierz swoje lekcje i ucz się w trybie offline!

Znasz to z telewizji

Obejrzyj teraz