İngilizce alfabeyi öğren ve Busuu ile telaffuz alıştırmaları yap!

Şimdi öğrenmeye başla

Öğrenmek istediğim dil:

İngilizce alfabe ile ilgili birkaç ilginç bilgi edinmek ister misin?


  • İngilizce alfabede sadece 26 harf bulunur (Türkçe alfabedeki harf sayısı 29’dur) ve bunlarla çıkarılabilecek 44 farklı ses türü vardır.

  • Ses türleri harf sayısından fazla olduğundan, bazı harflerin farklı telaffuz şekilleri bulunur. Örneğin, “cool” kelimesindeki “c” harfi “k” gibi okunurken (“kuul”), “city” kelimesindeki “c” harfi “s” gibi okunur (“siti”).

  • İngiltere ve Amerika’da bazı harflerin telaffuz ediliş şekli birbirinden az da olsa farklıdır. Örneğin, İngiltere’de Z harfi [zɛd] "zed" diye okunurken, Amerika’da [zi:] "zi" diye okunur;

  • "E" ve "T" harfleri en sık kullanılan iki harfken, en az kullanılan harfler "Z" ve "Q" harfleridir.

ingilizce alfabe tablosu

İngilizce Harfler ve Okunuşları Tablosu

Harf Okunuşu
A a ey /ei/
B b bi /biː/
C c si /siː/
D d di /diː/
E e i /iː/
F f ef /ɛf/
G g ci: /dʒiː/
H h eyç /eɪtʃ/
I i ay /aɪ/
J j cey /dʒeɪ/
K k key /kei/
L l el /ɛl/
M m em /ɛm/
N n en /ɛn/
O o ou /oʊ/
P p pi: /piː/
Q q kiu /kjuː/
R r ar: /ɑr/
S s es /ɛs/
T t ti /tiː/
U u yu /juː/
V v vi: /viː/
W w dabılyu /ˈdʌbəljuː/
X x eks /ɛks/
Y y vay /wai/
Z z zed /zɛd/ zee /ziː/

İngilizce alfabeyi öğrenmek neden önemli?


  • İngilizce okumayı ve fonetik (ses bilim) öğrenmene yardımcı olur.

  • Duyduğun bir kelimenin yazılışını daha kolay algılamanı sağlar ve böylece sözlükten kelime aramanı kolaylaştırır.

  • İngilizler kelimeleri yuvarlamayı çok sever; alfabeyi daha iyi bilirsen bir dahaki sefere söylenen harfleri tahmin etmeye çalışmak zorunda kalmazsın.

  • Genellikle mail adresin, adın, oturduğun sokak gibi bilgilerin harflerini kodlaman istenir ve bunun için de harfleri bilmeye ihtiyacın var!

Busuu nasıl çalışır?

Tam Donanımlı Dil Kursları

Günlük hayat, iş ve seyahat için ideal, tek lokmalık bilgiler, ihtiyaca yönelik dersler.

+

Öğrendiğin dili ana dili olarak konuşan kullanıcılar ile konuşmalar

Dünya çapında 120 milyon kullanıcı ile beraber öğren.

=

İşe yarıyor!

22 saat Busuu Premium = üniversitede 1 dönem dil öğrenimi

İngilizce alfabeyi öğren