İngilizce alfabeyi öğren ve Busuu ile telaffuz alıştırmaları yap!

Şimdi öğrenmeye başla

İngilizce alfabe ile ilgili birkaç ilginç bilgi edinmek ister misin?


  • İngilizce alfabede sadece 26 harf bulunur (Türkçe alfabedeki harf sayısı 29’dur) ve bunlarla çıkarılabilecek 44 farklı ses türü vardır.

  • Ses türleri harf sayısından fazla olduğundan, bazı harflerin farklı telaffuz şekilleri bulunur. Örneğin, “cool” kelimesindeki “c” harfi “k” gibi okunurken (“kuul”), “city” kelimesindeki “c” harfi “s” gibi okunur (“siti”).

  • İngiltere ve Amerika’da bazı harflerin telaffuz ediliş şekli birbirinden az da olsa farklıdır. Örneğin, İngiltere’de Z harfi [zɛd] "zed" diye okunurken, Amerika’da [zi:] "zi" diye okunur;

  • "E" ve "T" harfleri en sık kullanılan iki harfken, en az kullanılan harfler "Z" ve "Q" harfleridir.

İngilizce Harfler ve Okunuşları Tablosu

Harf Okunuşu
A a ey /ei/
B b bi /biː/
C c si /siː/
D d di /diː/
E e i /iː/
F f ef /ɛf/
G g ci: /dʒiː/
H h eyç /eɪtʃ/
I i ay /aɪ/
J j cey /dʒeɪ/
K k key /kei/
L l el /ɛl/
M m em /ɛm/
N n en /ɛn/
O o ou /oʊ/
P p pi: /piː/
Q q kiu /kjuː/
R r ar: /ɑr/
S s es /ɛs/
T t ti /tiː/
U u yu /juː/
V v vi: /viː/
W w dabılyu /ˈdʌbəljuː/
X x eks /ɛks/
Y y vay /wai/
Z z zed /zɛd/ zee /ziː/
 ingilizce-alfabe-ogren

İngilizce alfabeyi öğrenmek neden önemli?


  • İngilizce okumayı ve fonetik (ses bilim) öğrenmene yardımcı olur.

  • Duyduğun bir kelimenin yazılışını daha kolay algılamanı sağlar ve böylece sözlükten kelime aramanı kolaylaştırır.

  • İngilizler kelimeleri yuvarlamayı çok sever; alfabeyi daha iyi bilirsen bir dahaki sefere söylenen harfleri tahmin etmeye çalışmak zorunda kalmazsın.

  • Genellikle mail adresin, adın, oturduğun sokak gibi bilgilerin harflerini kodlaman istenir ve bunun için de harfleri bilmeye ihtiyacın var!

İngilizce alfabeyi öğren