Ngôn ngữ mới, cuộc sống mới

Ngôn ngữ mới, sự nghiệp mới

Ngôn ngữ mới, mối quan hệ mới

Nói một ngôn ngữ 10 phút mỗi ngày

background-busuu background-busuu background-busuu
Bắt đầu học ngay

Tôi muốn học

4.9

4.7

Google Play logo

Editors' Choice

Google Play

ELTons logo

Innovation 2020

ELTons

Apple logo

App of the year

App store

Tôi đang học tiếng Pháp và tôi yêu bản dịch các cuộc hội thoại ở cuối nhiều bài học. Họ sử dụng người nói bản địa, chứ không phải người máy và nói với tốc độ tự nhiên giúp bạn có thể nghe rõ sự liên kết giữa các từ.

Tôi rất thích ứng dụng này vì nó dễ sử dụng và có cộng đồng tuyệt vời. Các bài học được thiết kế rất hay và ứng dụng cực kỳ dễ sử dụng. Chỉ cần chọn ngôn ngữ mà bạn muốn và ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn suốt chặng đường còn lại.

Cho dù bạn đang học ngôn ngữ nào, ứng dụng này dạy bạn các khái niệm ngữ pháp thực tế và cách sử dụng chúng. Điều này khiến tôi thấy cực kỳ ấn tượng.

Bạn đang suy nghĩ về việc học ngôn ngữ cho công việc của mình?

Hãy tìm hiểu chúng tôi đang giúp những công ty tuyệt vời này như thế nào

Puma logo
DHL logo
INSEAD logo
Julius Bar logo
uber