CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ


busuu xem quyền riêng tư của bạn là vấn đề rất nghiêm túc. busuu cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và chính sách về quyền riêng tư này giải thích việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu của chúng tôi.

Chính sách này đề cập đến cách busuu xử lý thông tin cá nhân mà busuu thu thập và nhận được từ bạn.

busuu cung cấp các dịch vụ của mình ("Dịch vụ") cho bạn tuân theo Điều khoản Dịch vụ và Chính sách về Quyền riêng tư sau đây. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư này. Tất cả các thay đổi sẽ được đăng trên Trang web. Bạn có thể xem bản mới nhất của Chính sách về Quyền riêng tư bất kỳ lúc nào tại đây www.busuu.com/privacy. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự chấp nhận Chính sách về Quyền riêng tư mới của bạn.

Những từ bắt đầu bằng chữ in hoa trong Chính sách về Quyền riêng tư này mà không được định nghĩa trong Chính sách về Quyền riêng tư sẽ được định nghĩa trong các Điều khoản Dịch vụ.

1. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

Khi bạn đăng ký tài khoản busuu, busuu thu thập thông tin cá nhân chẳng hạn như tên người dùng, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, ngôn ngữ nói chuyện và ngôn ngữ học tập và bất kỳ thông tin cá nhân hoặc sở thích khác mà bạn nhập vào Dịch vụ, cũng như hình ảnh hồ sơ của bạn.

busuu sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm các mục đích nói chung sau đây: (i) để cung cấp cho bạn Dịch vụ; (ii) để trả lời các câu hỏi và ý kiến của bạn; (iii) để thông báo cho bạn thông qua thư gửi qua đường bưu điện thông thường và email (hoặc các phương thức điện tử khác) về Dịch vụ; nhằm (iv) các mục đích thống kê và (v) mục đích khác được nêu rõ cho bạn tại thời điểm thu thập.

Khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể thiết lập hồ sơ cá nhân của mình, thiết lập mối quan hệ, gửi tin nhắn, thực hiện tìm kiếm và truy vấn, ghi danh tham gia các sự kiện và khóa học và truyền thông tin thông qua các kênh khác nhau. busuu lưu trữ và thu thập thông tin này để busuu có thể cung cấp cho bạn Dịch vụ và các tính năng cá nhân.

busuu cũng tiếp nhận và ghi chép các thông tin từ máy tính và trình duyệt của bạn, bao gồm địa chỉ IP, thông tin cookie, các thuộc tính của phần mềm và phần cứng, và các trang bạn yêu cầu, cho dù bạn có đăng ký tài khoản hay không. busuu sử dụng thông tin đó để tùy chỉnh quảng cáo và Nội dung bạn nhìn thấy, đáp ứng các yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ, cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, tiến hành nghiên cứu và cung cấp báo cáo ẩn danh cho các mục đích nội bộ và cho các khách hàng bên ngoài như các nhà quảng cáo.

Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ mời của chúng tôi để chia sẻ với bạn bè về trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email của người bạn đó. Chúng tôi sẽ tự động gửi đến bạn bè của bạn email mời người đó truy cập trang web. busuu có thể cố gắng gửi lời mời nhiều lần. busuu lưu trữ thông tin này để gửi các email như vậy, để đăng ký kết nối bạn bè nếu lời mời của bạn được chấp nhận và để theo dõi sự thành công của chương trình giới thiệu của chúng tôi. Bạn bè của bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ privacy@busuu.com để yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ thông tin này khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn nhập chi tiết thanh toán vào Dịch vụ khi mua Dịch vụ phải trả tiền (bao gồm bất kỳ tư cách Thành viên trả phí nào), busuu không nhận hoặc lưu trữ thông tin thanh toán đó, vì thông tin đó do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi tiếp nhận, lưu trữ và sử dụng nhằm mục đích hoàn thành giao dịch mua.

Bạn có thể chọn không nhận thông tin liên lạc qua email do busuu gửi bao gồm bản tin, email thông báo và báo cáo tiến độ, trong phần Cài đặt trên Trang web.

2. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên các máy chủ bảo mật được đặt tại các cơ sở bảo mật trong Liên minh châu Âu và có tính năng bảo vệ mới nhất của tường lửa.

Các dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến và lưu trữ và/hoặc xử lý bởi đội ngũ nhân viên làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong những nhà cung cấp của chúng tôi. Nhân viên đó có thể tham gia vào việc xử lý chi tiết thanh toán của bạn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ, cùng với nhiều việc khác. Bằng việc gửi dữ liệu cá nhân của mình, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ hoặc xử lý này. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý bảo mật và tuân theo Chính sách về Quyền riêng tư này.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu lại thông tin cá nhân của bạn trong thời gian chúng tôi cần để thực hiện mục đích được nêu trong Chính sách về Quyền riêng tư này hoặc theo thỏa thuận rõ ràng khác với bạn.

3. COOKIE

Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ, thường bao gồm ký hiệu định danh duy nhất ẩn danh được gửi đến trình duyệt của bạn từ các máy tính của trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt. Nếu bạn muốn xóa bất kỳ cookie nào đã có trên máy tính của mình, vui lòng tham khảo hướng dẫn về trình duyệt của bạn để xác định vị trí của tập tin hoặc thư mục lưu trữ cookie. Nếu bạn từ chối tất cả cookie, bạn sẽ không thể sử dụng một số tính năng của Dịch vụ.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng các cookie trên busuu tại đây: www.busuu.com/cookies

busuu cho phép các tổ chức khác hiển thị quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ trên một số trang web của chúng tôi đặt và truy cập các cookie của họ trên máy tính của bạn. Các tổ chức khác phải sử dụng cookie tuân theo các chính sách về quyền riêng tư của chính họ, chứ không phải chính sách này. Nhà quảng cáo hoặc các tổ chức khác không có quyền truy cập các cookie của busuu.

4. TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi hiển thị thông tin Hồ sơ của bạn (ngoại trừ địa chỉ email và mật khẩu của bạn) cho những người duyệt tìm bạn bè, và để hỗ trợ các chức năng khác của Trang web. busuu không cho thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trừ khi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, khi chúng tôi được bạn cho phép hoặc trong các trường hợp sau:

  • trường hợp busuu phản hồi trát hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc thủ tục pháp lý hoặc để thiết lập hoặc thực thi các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc để bảo vệ chúng tôi trước khiếu nại pháp lý;
  • trường hợp busuu cho rằng cần phải chia sẻ thông tin để điều tra, ngăn ngừa hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, hành vi gian lận đáng ngờ, các tình huống liên quan đến mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn về mặt thể chất của bất kỳ người nào, hành vi vi phạm các Điều khoản Dịch vụ của busuu hoặc theo quy định của luật pháp;
  • trong trường hợp bạn sử dụng Dịch vụ phải trả tiền (bao gồm Thành viên trả phí) với tư cách là học sinh/sinh viên hoặc nhân viên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với cơ sở giáo dục hoặc chủ sử dụng lao động của bạn (tùy theo từng trường hợp) để cho phép họ theo dõi việc sử dụng Dịch vụ phải trả tiền của bạn;
  • trường hợp busuu chuyển giao thông tin về bạn nếu busuu bị mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Nếu điều này xảy ra, busuu sẽ thông báo cho bạn trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và bạn phải tuân thủ một chính sách về quyền riêng tư khác.

    Vui lòng ghi nhớ rằng bất kỳ khi nào bạn tiết lộ thông tin cá nhân trực tuyến, thông tin đó có thể được người khác thu thập và sử dụng. Khi đăng tải thông tin cá nhân trực tuyến mà được truy cập công khai, bạn có thể nhận các tin nhắn không mong muốn từ các bên khác.

    Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm của chúng tôi, có nghĩa là công ty con, công ty mẹ của chúng tôi và các công ty con trực thuộc (theo định nghĩa trong mục 1159 của Đạo luật Công ty Vương quốc Anh năm 2006, bây giờ và sau này).

5. QUẢNG BÁO CỦA BÊN THỨ BA

busuu hiển thị các quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên thông tin cá nhân. Các nhà quảng cáo có thể cho rằng những người tương tác với, xem, hoặc nhấp vào các quảng cáo được nhắm mục tiêu đáp ứng các tiêu chí nhắm mục tiêu có liên quan (ví dụ: nam từ 18-24 tuổi ở một khu vực địa lý cụ thể). busuu không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho nhà quảng cáo khi bạn tương tác với hoặc xem quảng cáo được nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, bằng việc tương tác với hoặc xem quảng cáo, bạn chấp thuận khả năng nhà quảng cáo sẽ giả định rằng bạn đáp ứng các tiêu chí nhắm mục tiêu được sử dụng để hiển thị quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể quảng cáo nhắm mục tiêu đến bạn thay mặt một hoặc nhiều bên thứ ba, nhưng trong trường hợp làm như vậy chúng tôi sẽ không chia sẻ địa chỉ email của bạn hoặc thông tin cá nhân khác với các bên thứ ba đó.

6. BẢO MẬT VÀ AN NINH

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng biện pháp bảo vệ an ninh tiêu chuẩn ngành hợp lý chống mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi không thích hợp.

Chỉ bạn và chúng tôi mới có thể nhìn thấy dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu và bằng phương thức khác theo quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư này. Bạn đồng ý giữ bảo mật (các) mật khẩu của mình và không tiết lộ cho bất kỳ người nào khác, hoặc để cho mật khẩu bị tiết lộ.

busuu hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn với các nhân viên mà theo cách hợp lý busuu cho rằng họ cần tiếp xúc với thông tin để cung cấp sản phẩm hoặc Dịch vụ cho bạn hoặc để thực hiện công việc của bản thân.

busuu có biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và theo thủ tục tuân thủ các quy định để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, truyền tải dữ liệu qua internet không được đảm bảo bảo mật 100%. Do đó, busuu không thể đảm bảo hoặc cam kết bảo mật bất kỳ thông tin nào mà bạn chuyển tới busuu. Cụ thể, bằng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn tự chịu rủi ro và có trách nhiệm hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn và đảm bảo rằng máy tính của bạn không có tất cả các loại mã độc hại, phần mềm gián điệp, virút, Trojan, v.v. mà có thể theo dõi bất kỳ dữ liệu bạn nhập vào Dịch vụ, bao gồm địa chỉ email và thông tin liên quan đến thanh toán.  Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc người dùng không tuân thủ theo phần này.

Tuy nhiên, khi bạn thanh toán cho Dịch vụ phải trả tiền, busuu sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán an toàn để đảm bảo rằng khoản thanh toán của bạn được an toàn.

7. CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trong trường hợp Trang web, hoặc bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ, liên kết đến các trang web khác, các trang web khác đó không hoạt động theo Chính sách về Quyền riêng tư này. busuu khuyến nghị bạn nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên các trang web khác đó để hiểu thủ tục thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.

8. LIÊN LẠC VỚI BUSUU

Bạn có thể lấy bản sao thông tin cá nhân về bản thân mà bạn cung cấp thông qua Trang web hoặc yêu cầu busuu cập nhật, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân bằng cách gửi email đến privacy@busuu.com.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi, bạn có thể liên lạc với busuu qua email theo địa chỉ privacy@busuu.com.

Cập nhật gần nhất: Tháng 9 năm 2016