Nói một ngôn ngữ 10 phút mỗi ngàyTM

Tham gia cộng đồng toàn cầu với hơn 90 triệu người học của chúng tôi

Bắt đầu học ngay bây giờ
Artboard San Francisco, Hoa Kỳ

Bạn không chắc chắn về việc học tập với Busuu?

"Busuu đã giúp tôi kết nối với toàn bộ gia đình tôi. Xin cảm ơn!"

"Busuu đã giúp tôi kết nối với toàn bộ gia đình tôi. Xin cảm ơn!"

Daniel Hunt, New York, Mỹ

"Tôi cảm thấy tôi đang thực sự học tập. Và bạn cũng được những người học khác sửa lỗi cực kỳ nhanh."

"Tôi cảm thấy tôi đang thực sự học tập. Và bạn cũng được những người học khác sửa lỗi cực kỳ nhanh."

Isabel Flores, Madrid, Tây Ban Nha

Bạn được quyết định cách thức và thời điểm học

Bắt đầu trên máy tính của bạn. Sau đó chọn trên điện thoại của bạn. Hoặc tốt hơn nữa bạn có thể tải về các bài học và mang theo bên mình.

Bắt đầu trên máy tính của bạn. Sau đó chọn trên điện thoại của bạn. Hoặc tốt hơn nữa bạn có thể tải về các bài học và mang theo bên mình.

Bạn đang suy nghĩ về việc học ngôn ngữ cho công việc của mình?

Hãy tìm hiểu chúng tôi đang giúp những công ty tuyệt vời này như thế nào

Puma logo
DHL logo
INSEAD logo
Julius Bar logo
uber