Kiểm tra sự tiến bộ của bạn với Điểm Thành thạo mới của chúng tôi

Hãy thử miễn phí

Bây giờ khi học trên Busuu, bạn có thể theo dõi sự tiến bộ của mình với Điểm Thành thạo. Trong quá trình hoàn thành khóa học, bạn sẽ thấy điểm số này cũng như kỹ năng ngôn ngữ của bạn tăng lên.

Điểm Thành thạo là chỉ số về mức độ thành thạo ngôn ngữ của bạn và được liên kết với nhiều trình độ khác nhau của các khóa học ngôn ngữ của chúng tôi.

Điểm Thành thạo của Busuu

CEFR Trình độ Điểm Thành thạo Sau khi hoàn thành trình độ này, bạn có thể...
A1 Người mới bắt đầu 1-30% - giới thiệu bản thân với những người bạn mới
- gọi đồ uống hoặc đồ ăn bằng ngôn ngữ mới
- hỏi và trả lời các câu hỏi đơn giản về những chủ đề quen thuộc
- viết các văn bản ngắn và điền đơn với thông tin cá nhân
A2 Sơ cấp 31-55% - lập kế hoạch ra ngoài với bạn bè
- mô tả bạn bè và gia đình
- hiểu luận điểm chính của các văn bản và hội thoại đơn giản
- bắt đầu tham gia hội thoại dài hơn về các chủ đề quen thuộc
B1 Trung cấp 56-75% - mô tả các bộ phim và bài hát yêu thích
- bày tỏ cảm xúc, sự đồng ý và không đồng ý
- bắt đầu hiểu chương trình truyền hình nếu chủ đề quen thuộc
- có cuộc hội thoại phức tạp hơn, trong đó bạn biết đưa ra lý do và giải thích
B2 Trên trung cấp 76-95% - thảo luận các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn
- hiểu luận điểm chính và chi tiết quan trọng trong bản tin
- tham gia vào các cuộc hội thoại dài về những chủ đề quen thuộc cũng như mới
- tường thuật hay viết một câu chuyện, miêu tả cốt truyện của một bộ phim hay quyển sách