Hợp tác với Busuu

Hãy hợp tác cùng nhau

Liên hệ với chúng tôi

Từ kỹ thuật cho đến giáo dục và những ngành khác, Busuu hợp tác với các thương hiệu hàng đầu trên toàn thế giới để thực hiện mục tiêu chung là phá vỡ các rào cản ngôn ngữ.

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những công ty và tổ chức muốn cùng chúng tôi tạo ra những điều tốt đẹp.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay và các nhân viên trong nhóm hợp tác của chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị.

Quý vị đang tìm khóa học ngôn ngữ cho nhóm hoặc nhân viên của mình? Hãy liên lạc với đội ngũ phụ trách khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi.

Bạn muốn trở thành một đối tác liên kết của Busuu? Hãy tham gia chương trình liên kết của chúng tôi.